Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Operationele en gebruikersondersteuning (ATLAS)
Aanbestedende dienst:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Publicatiedatum op TED:
09/10/2023
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/02/2024
Status:
Afgesloten
Informatie
COJ-PROC-23/002
Operationele en gebruikersondersteuning (ATLAS)
Het doel van deze opdracht is het verlenen van de volgende diensten:— diensten tegen vaste prijs:—— ondersteuningsdienst voor informatietechnologie (ondersteuningsniveau 1, ondersteuningsniveau 2, ondersteuningsniveau 3), transversale diensten, oproepdienst en dienst voor geplande wijzigingen,—— telefooncentralediensten.— diensten op aanvraag:—— ondersteunende aanvullende diensten op aanvraag,—— ondersteunende diensten op aanvraag voor multimedia,—— interventies op verzoek.De gedetailleerde beschrijving van deze diensten is beschikbaar in de technische specificatie (bijlage TEC 6).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Beste prijs-kwaliteitverhouding
49,300,000.00 EUR
49,300,000.00 EUR
72000000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
72511000
72253200
72514000
72253100
72253000
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver moet over de nodige rechtsbevoegdheid beschikken om de professionele activiteit uit te voeren die het voorwerp uitmaakt van de opdracht (inschrijving in het relevante handels- of beroepsregister, inschrijving voor sociale zekerheid, btw-registratie, vestigingsvergunning, enz.) in overeenstemming met de wetgeving van de staat waarin deze is gevestigd.Wanneer de opdracht wordt gegund aan een inschrijver die in een ander land dan het Groothertogdom Luxemburg is gevestigd, moet deze vóór de ondertekening van de overeenkomst aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden voor het verrichten van de diensten of de uitvoering van de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving die van toepassing is op het vrij verlenen van diensten of de vrijheid van vestiging, en met name dat de inschrijver over de vereiste vestigingsvergunning beschikt. Indien niet binnen de door het Hof van Justitie gestelde termijn aan deze voorwaarden is voldaan, kan deze laatste het gunningsbesluit herzien, de betreffende inschrijving afwijzen en de opdracht aan een andere inschrijver gunnen met inachtneming van de gunningscriteria.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
09/10/2023 00:00
15/02/2024 15:00
16/02/2024 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2024/S 021-060141
Rectificatie
30/01/2024 00:00
2023/S 250-792203
Rectificatie
28/12/2023 00:00
2023/S 232-728545
Rectificatie
01/12/2023 00:00
2023/S 194-606202
Aankondiging van een opdracht
09/10/2023 00:00