Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
11/05/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
20/06/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
VP-1318.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De 3 percelen zijn onderverdeeld in 3 afzonderlijke, maar complementaire dienstverleningsgebieden om een holistische benadering te bieden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de EIB-groep. De meting en verslaglegging van activiteiten van de EIB-groep op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in alle operationele en functionele diensten vormen een essentieel instrument voor het beheer en de ontwikkeling van een strategie, doelstellingen en streefcijfers voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, om te voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden voor de algemene prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de EIB-groep.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Verslaglegging inzake duurzaamheid en aanverwante diensten
Verslaglegging inzake duurzaamheid –– biedt een breed platform om de prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de activiteiten van de EIB-groep te tonen als reactie op de materiële aspecten die door de belanghebbenden geïdentificeerd zijn bij de beoordeling van de materialiteit. Het is belangrijk dat de meest materiële aspecten van de EIB-groep regelmatig geëvalueerd worden om te verzekeren dat de EIB-groep blijft voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden en op transparante wijze blijft rapporteren om de breedste waaier aan belanghebbenden te bereiken. Aanverwante diensten –– er kunnen af en toe specifieke opdrachten worden opgedragen door de afdeling Maatschappelijk verantwoord ondernemen tijdens de looptijd van de raamovereenkomst; deze moeten de afdeling Maatschappelijk verantwoord ondernemen helpen bij de ondersteuning of verbetering van het verslagleggingsproces, zoals beschreven in sectie 4.1.2 van deze taakomschrijving. Specifieke opdrachten in het kader van dit perceel zullen worden gegund overeenkomstig artikel 4 van de modelraamovereenkomst in bijlage II bij deze taakomschrijving.
Perceel 2
Milieuverslaglegging en aanverwante diensten
Milieuverslaglegging is gericht op de interne activiteiten van de EIB-groep en op de uitbesteding van diensten, en omvat elementen als energie, watergebruik, afvalbeheer, reizen (zakenreizen en pendelaars), IT en vastgoed. De EIB-groep past momenteel het broeikasgassenprotocol toe bij de berekening van haar broeikasgasinventaris, wat leidt tot een jaarlijks verslag betreffende de koolstofvoetafdruk dat online wordt gepubliceerd. Aanverwante diensten –– er kunnen af en toe specifieke opdrachten worden gevraagd door de afdeling Maatschappelijk verantwoord ondernemen tijdens de looptijd van de raamovereenkomst; deze moeten de afdeling Maatschappelijk verantwoord ondernemen helpen bij de ondersteuning of verbetering van het verslagleggingsproces, zoals beschreven in sectie 4.2.2 van deze taakomschrijving. Specifieke opdrachten in het kader van dit perceel zullen worden gegund overeenkomstig artikel 4 van de modelraamovereenkomst in bijlage II bij deze taakomschrijving. Inschrijvers worden aangemoedigd om voor te stellen op welke wijze de milieuverslaglegging kan evolueren bij de EIB-groep in overeenstemming met de internationale normen en de aanvaarde beste praktijken. Inschrijvers moeten sectie 8.3 van deze taakomschrijving raadplegen voor de gunningsfase voor dit perceel.
Perceel 3
Adviesdiensten
Advies-, consultancy- en ondersteunende diensten vormen een essentieel onderdeel van de activiteiten van de afdeling Maatschappelijk verantwoord ondernemen als aanvulling op de zakelijke activiteiten van de EIB. Er zijn deskundige kennis, onderzoek, benchmarking en studies vereist om de EIB-groep in staat te stellen meer proactief te zijn in haar benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen en om haar strategieën, beleidslijnen en actieplannen verder te ontwikkelen om maatschappelijk verantwoord ondernemen te integreren in de cultuur van de EIB-groep. De doelstellingen van de bank bij de selectie van deze bijzondere aanpak zijn de volgende: –– flexibiliteit –– de diensten moeten op een tijdige wijze worden verzekerd wanneer de behoefte zich aandient, met minimale overheadkosten en binnen een duidelijk en transparant procedureel kader, –– betrouwbaarheid –– het uitbouwen van een relatie op lange termijn met een geselecteerde groep dienstverleners moet de consistentie en de continuïteit van de diensten, het personeel en het beheer verzekeren gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 090-159483
Aankondiging van een opdracht
11/05/2016 00:00