Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoeken naar het energiestelsel van de EU ter ondersteuning van het beleid.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
04/06/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/07/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/C2/2016-489.
Onderzoeken naar het energiestelsel van de EU ter ondersteuning van het beleid.
In de klimaat- en energiepakketten voor 2020 en 2030 heeft de EU zich ertoe verbonden: –– de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 20 % tegen 2020 ten opzichte van 1990 en met 40 % tegen 2030, –– een aandeel hernieuwbare energiebronnen van 20 % te bereiken tegen 2020 en van minstens 27 % tegen 2030, –– het energie-efficiëntieniveau te verhogen met 20 % in 2020 en met 27 % tegen 2030. Deze doelstellingen dragen duidelijk bij aan een sterkere voorzieningszekerheid (in 2013 was meer dan 50 % van de energie in de EU afkomstig uit invoer) en een duurzamere energiesector, idealiter zonder het concurrentievermogen aan te tasten. In dit landschap vervult het elektriciteitsnet een centrale rol. In 2014 werd 26 % van de energie in de EU opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Ongeveer 10 % van de totale hoeveelheid elektriciteit in de EU is afkomstig uit variabele hernieuwbare elektriciteit (zoals uit wind- en zonne-energie). Door het stijgende aantal toestellen en de verwachte doorbraak van warmtepompen en elektrische voertuigen zal het aandeel elektriciteit in de totale energieconsumptie naar verwachting stijgen en kan het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie tegen 2030 oplopen tot 50 %, met een belangrijke bijdrage uit variabele bronnen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
04/06/2016 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
22/07/2016 17:00
29/07/2016 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 190-388248 Rectificatie 04/10/2017 00:00
2017/S 178-363702 Rectificatie 16/09/2017 00:00
2016/S 107-189995 Aankondiging van een opdracht 04/06/2016 00:00