Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Levering van een systeem voor reserveringen/de afgifte van tickets met diensten ...
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Publicatiedatum op TED:
19/05/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
28/06/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
COMM/DG/AWD/2016/148.
Levering van een systeem voor reserveringen/de afgifte van tickets met diensten op het gebied van productontwikkeling/-aanpassing, de volledige hosting, onderhoud en ondersteuning, en de aankoop van ondersteunende hardware.
De contractant zal verantwoordelijk zijn voor de levering van een functionerend reserveringssysteem aan het Europees Parlement via een rechtstreekse verkoop en/of een licentieovereenkomst. Het Europees Parlement moet het volledige eigendomsrecht hebben van dit reserveringssysteem, met inbegrip van de broncodes. De contractant zal verantwoordelijk zijn voor de aanpassing en ontwikkeling van het reserveringssysteem om te voldoen aan de behoeften van het Parlement. De contractant moet nauw samenwerken met de projectleider en de relevante diensten van het EP om de vereisten af te ronden (analyse) en de nodige ontwikkelingen en aanpassingen uit te voeren in samenwerking met de projectleider van het EP. De contractant moet opleidingssessies organiseren voor het personeel van de bezoekersdiensten (aangepast aan de verschillende gebruikersprofielen) voor elke fase van de inbedrijfstelling of na alle belangrijke software-updates. De systeembeheerders zullen bijkomende opleiding nodig hebben om het hen mogelijk te maken hun functies te vervullen. Enkele of alle systeembeheerders moeten eveneens worden opgeleid in eenvoudige probleemoplossing voor alle aangekochte hardware. Systeembeheerders kunnen worden opgeleid als opleiders, hetgeen hen in staat stelt periodieke opleidingscursussen te geven voor nieuwe personeelsleden. De contractant is eveneens verantwoordelijk voor de levering van geactualiseerde gebruikershandleidingen in het Engels betreffende de volledige functionaliteit van het reserveringssysteem en alle aangekochte hardware met gerichte secties voor verschillende gebruikersprofielen. De handleidingen moeten na elke aanpassing geactualiseerd worden. De levering van het reserveringssysteem moet in fasen/modules gebeuren.
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
19/05/2016 00:00
28/06/2016 17:00
11/07/2016 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 095-170072
Aankondiging van een opdracht
19/05/2016 00:00