Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst inzake de evaluatie, herziening en ontwikkeling van het EU-wate...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
07/05/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
20/06/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
ENV.C.1/FRA/2016/0014.
Raamovereenkomst inzake de evaluatie, herziening en ontwikkeling van het EU-waterbeleid.
Het verlenen van diensten aan de eenheid Water van het DG Milieu in verband met het volgende: — onafhankelijk, onpartijdig en gericht noodzakelijk werk/advies inzake wetenschappelijke, sociaaleconomische en technische kwesties in verband met kwesties die worden behandeld in de gemeenschappelijke tenuitvoerleggingsstrategie van de Kaderrichtlijn water (KRW) en de Richtlijn overstromingen (RO), — technische bijstand aan de Commissie bij de geïntegreerde beoordeling van de tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (KRW, richtlijnen inzake prioritaire stoffen, grondwater en overstromingen) en de tweede plannen voor stroomgebiedbeheer/eerste plannen voor overstromingsrisicobeheer, waarbij kwesties onder de loep worden genomen zoals de coördinatie die wordt uitgevoerd door de lidstaten in de verschillende stappen van het planningsproces voor de KRW en RO en de tenuitvoerlegging van andere relevante milieurichtlijnen, — technische bijstand aan de Commissie gericht op grondige beoordelingen van de tenuitvoerlegging van de KRW/RO in de lidstaten met betrekking tot geselecteerde thema's in verband met specifieke behoeften, — technische bijstand voor de beoordeling van informatie over mogelijke inbreuken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
07/05/2016 00:00
20/06/2016 16:00
04/07/2016 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 089-155809 Aankondiging van een opdracht 07/05/2016 00:00