Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten inzake de productie van gevaarlijke chemische indicatoren en statistiek...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicatiedatum op TED:
16/10/2023
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
20/11/2023
Status:
Afgesloten
Informatie
ESTAT/2023/OP/0023
Diensten inzake de productie van gevaarlijke chemische indicatoren en statistieken over verpakkingsafval
Het voorwerp van deze aanbesteding is diensten inzake de productie van gevaarlijke chemische indicatoren en statistieken over verpakkingsafval.Deze oproep tot inschrijving is in twee percelen verdeeld:— perceel 1: ondersteuning bij de productie van gevaarlijke chemische indicatoren;— perceel 2: ondersteuning bij de productie van statistieken over verpakkingsafval.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Overheidsopdracht
872,200.00 EUR
79330000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
16/10/2023 00:00
20/11/2023 16:00
22/11/2023 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Ondersteuning bij de productie van gevaarlijke chemische indicatoren
De inschrijving heeft betrekking op maximaal twee perioden van 24 maanden, elk in het kader van een afzonderlijke opdracht. De diensten die moeten worden aangekocht voor de volledige looptijd van de opdracht worden geraamd op 547 mandagen.Zoals gedetailleerd in punt 1.4.2.3 van de aanbestedingsstukken, zijn er drie taken:— taak 1: onderhoud van de env_chmhaz-gegevensverzameling: productie en consumptie van chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en de productie en consumptie van voor het milieu gevaarlijke chemische stoffen;— taak 2: methodologische ontwikkeling en procesdocumentatie;— taak 3: ondersteuning van de verspreiding en ondersteuning van gebruikers.
Perceel 2
Ondersteuning bij de productie van statistieken over verpakkingsafval.
De inschrijving heeft betrekking op maximaal twee perioden van 24 maanden, elk in het kader van een afzonderlijke opdracht. De diensten die moeten worden aangekocht voor de volledige looptijd van de opdracht worden geraamd op 738 mandagen.Zoals beschreven in punt 1.4.2.3 van de aanbestedingsstukken zijn er de volgende vijf taken:— taak 1: ondersteuning bij het onderhoud van de vragenlijst;— taak 2: grondige validatie van gegevens;— taak 3: methodologische ontwikkeling;— taak 4: ondersteuning van de verspreiding van verzamelde gegevens;— taak 5: ondersteuning van de eigen middelen inzake plastic verpakkingsafval.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2023/S 199-623786
Aankondiging van een opdracht
16/10/2023 00:00