Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor diensten om tot een goede milieutoestand van de Europese m...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
14/05/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
28/06/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
ENV.C.2/FRA/2016/0017.
Raamovereenkomst voor diensten om tot een goede milieutoestand van de Europese mariene wateren te komen door de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn mariene strategie.
De algemene doelstelling van deze raamovereenkomst is de verlening van diensten aan de eenheid Marien Milieu van DG Milieu die verband houden met Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17.6.2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) om tot een „goede milieutoestand” te komen of deze in stand te houden. Bovendien moet de raamovereenkomst de samenhang van de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn mariene strategie binnen en tussen regio's ondersteunen en verzekeren dat de tenuitvoerlegging overeenstemt met de wettelijke verplichtingen in het kader van EU-wetgeving en internationale overeenkomsten. Dit proces moet op een interactieve manier worden uitgevoerd, via technische bijeenkomsten en workshops, raadpleging van de lidstaten, de regionale maritieme conventies en het betrekken van belanghebbenden en van de wetenschappelijke gemeenschap.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
14/05/2016 00:00
28/06/2016 16:00
08/07/2016 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 093-165665
Aankondiging van een opdracht
14/05/2016 00:00