Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ondersteuning bij het voorbereidende werk voor maatregelen voor ecologisch ontwe...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
25/06/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
19/08/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/C3/2016-537-02.
Ondersteuning bij het voorbereidende werk voor maatregelen voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering, met inbegrip van bandenetikettering en het Energy Star-etiketteringsprogramma.
Artikel 18 van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad bepaalt dat „de Commissie er zorg voor draagt dat zij bij de uitvoering van haar activiteiten ten aanzien van iedere uitvoeringsmaatregel oog heeft voor een evenwichtige deelname van vertegenwoordigers van de lidstaten en alle belanghebbende partijen van die productgroep zoals het bedrijfsleven, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, de ambachtelijke industrie, handelaars, kleinhandelaars, importeurs, milieuorganisaties en consumentenorganisaties”.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
25/06/2016 00:00
19/08/2016 16:00
30/08/2016 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Consumenten-ngo's: vertegenwoordiging van belanghebbenden
De doelstelling van de opdracht is verzekeren dat de standpunten van Europese consumentenorganisaties, gedurende een periode van 3 jaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst, goed vertegenwoordigd worden tijdens het voorbereidende proces voor uitvoeringsmaatregelen en de herzieningen ervan in het kader van de Richtlijn ecologisch ontwerp en energie-etikettering, met inbegrip van de beoordeling van vrijwillige overeenkomsten tijdens de onderzoeksfase, het Overlegforum ecologisch ontwerp en, indien nodig, daarna. Dit omvat eveneens de voorbereidings- en herzieningsprocessen van aanverwante beleidsinstrumenten, met name de Verordening inzake bandenetikettering en het Energy Star-programma. Ten slotte moet de opdracht ervoor zorgen dat de consumenten-ngo's, die het dichtst bij de consumenten en burgers staan, geschikte en op maat gemaakte informatie aan deze doelgroepen verstrekken over specifieke EU-beleidsmaatregelen met betrekking tot de energie-efficiëntie van producten en de bijbehorende voor- en nadelen.
Perceel 2
Milieu-ngo's: vertegenwoordiging van belanghebbenden
De doelstelling van de opdracht is verzekeren dat de standpunten van milieu-ngo's, gedurende een periode van 3 jaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst, goed vertegenwoordigd worden tijdens het voorbereidende proces voor uitvoeringsmaatregelen en de herzieningen ervan in het kader van de Richtlijn ecologisch ontwerp en energie-etikettering, met inbegrip van de beoordeling van vrijwillige overeenkomsten tijdens de onderzoeksfase, het Overlegforum ecologisch ontwerp en, indien nodig, daarna. Dit omvat eveneens de voorbereidings- en herzieningsprocessen van aanverwante beleidsinstrumenten, met name de Verordening inzake bandenetikettering en het Energy Star-programma. Ten slotte moet de opdracht ervoor zorgen dat de milieu-ngo's, die het dichtst bij de consumenten en burgers staan, geschikte en op maat gemaakte informatie aan deze doelgroepen verstrekken over specifieke EU-beleidsmaatregelen met betrekking tot de energie-efficiëntie van producten en de bijbehorende voor- en nadelen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 121-214277
Aankondiging van een opdracht
25/06/2016 00:00