Gegevens van de oproep tot inschrijving

Due to an unexpected situation, e-Submission will request to submit your Tender for both lots. In case you are only applying for 1 lot, you are kindly requested to put 0 on the price and attach an empty/blank Financial and Technical tender document for the lot you DON’T wish to apply. For more info call +(32) 229 71063 or send an email to: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu
Titel:
Chartering van offshorevaartuigen voor multifunctionele activiteiten –– perceel ...
Aanbestedende dienst:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Publicatiedatum op TED:
12/07/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
14/09/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
EFCA/2016/OP/02.
Chartering van offshorevaartuigen voor multifunctionele activiteiten –– perceel 1: offshorevaartuig in de Noord-Atlantische Oceaan, perceel 2: offshorevaartuig in de Middellandse Zee.
Het doel van de opdracht is de chartering van multifunctionele offshorevaartuigen door het EFCA. De vaartuigen zullen hoofdzakelijk worden ingezet voor visserijcontrole en als patrouillevaartuigen, i.e. een platform van waar het toezicht op, het aan boord gaan en de inspectie van vissersvaartuigen en aanverwante ondersteunende en transportvaartuigen wordt uitgevoerd in internationale en EU-wateren door de Unie en door nationale visserijcontroleurs uit lidstaten en derde landen. Dergelijke activiteiten moeten altijd gecoördineerd worden door een ambtenaar van het EFCA aan boord van de vaartuigen. Met het oog op de eventuele multifunctionele activiteiten in het kader van de Europese samenwerking met betrekking tot het werkgebied van de kustwachten, zullen de vaartuigen eveneens worden ingezet voor andere operaties dan visserijcontrole. Dergelijke operaties zouden hoofdzakelijk verband houden met: –– het verlenen van bijstand en ondersteuning tijdens opsporings- en reddingsoperaties, –– het afsnijden van smokkelroutes, –– het detecteren van criminele activiteiten, –– het verzekeren van de handhaving van andere EU- en nationale wetgevingen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
12/07/2016 00:00
14/09/2016 15:00
15/09/2016 15:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Offshorevaartuig voor multifunctionele activiteiten in de Noord-Atlantische Oceaan
Chartering van een multifunctioneel offshorevaartuig met bemanning.
Perceel 2
Offshorevaartuig voor multifunctionele activiteiten in de Middellandse Zee
Chartering van een multifunctioneel offshorevaartuig met bemanning.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 132-237099
Aankondiging van een opdracht
12/07/2016 00:00