Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Concurrentievermogen van de sector hernieuwbare energie.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
14/07/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/09/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/C2/2016-501.
Concurrentievermogen van de sector hernieuwbare energie.
Het aanstaande pakket hernieuwbare energie, dat bestaat uit de herziening van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.4.2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG en dat een strategie voor duurzame bio-energie omvat, moet samen met andere lopende initiatieven inzake ontwerp van de elektriciteitsmarkt, beheer van de energie-unie, verwarming en koeling alsook elektriciteitsinterconnectie, de voorwaarden vastleggen om ervoor te zorgen dat de doelstelling inzake hernieuwbare energie wordt behaald. In 2014 heeft DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf de opdracht gegeven voor een onderzoek naar het concurrentievermogen van de industrie duurzame energie. Vandaag is het essentieel om na te gaan welke de economische en maatschappelijke effecten zijn, voor de sector als geheel, niet beperkt tot de energieleverancier, op de volledige maatschappij. Dergelijk onderzoek moet worden gebruikt als ondersteunend document voor de besprekingen die voorafgaan aan de goedkeuring van de herziene richtlijn hernieuwbare energie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
14/07/2016 00:00
12/09/2016 17:00
20/09/2016 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 134-241004 Aankondiging van een opdracht 14/07/2016 00:00