Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ondersteuning bij de evaluatie van Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europee...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publicatiedatum op TED:
12/08/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
21/09/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
Ondersteuning bij de evaluatie van Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad (verordening betreffende detergentia).
Ondersteuning bij de ex-postevaluatie van Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad (verordening betreffende detergentia): de verordening is sinds haar inwerkingtreding in oktober 2005 nog niet onderworpen aan een volledige evaluatie. Een ex-postevaluatie wordt als essentieel beschouwd in het kader van het Refit-programma van de Commissie (in het bijzonder de geschiktheidscontrole van de wetgeving inzake chemische stoffen (met uitzondering van Reach) en van de strategie voor een betere regelgeving. Het doel van de evaluatie bestaat erin te beoordelen in welke mate de doelstellingen van de verordening zijn bereikt wat betreft doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, samenhang en toegevoegde waarde voor de EU. De evaluatie kan bijdragen tot de verbetering van de tenuitvoerlegging van de verordening of kan informatie bieden voor een effectbeoordelingsonderzoek met het oog op een mogelijke wijziging of herziening van de verordening betreffende detergentia.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
12/08/2016 00:00
21/09/2016 16:00
23/09/2016 11:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 155-280014
Aankondiging van een opdracht
12/08/2016 00:00