Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
UCA 16/037 - verlening van audiovisuele diensten aan de Raad van de Europese Uni...
Aanbestedende dienst:
Council of the European Union
Publicatiedatum op TED:
27/07/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
10/01/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
UCA 16/037.
UCA 16/037 - verlening van audiovisuele diensten aan de Raad van de Europese Unie/Europese Raad.
Het basisproject dat het voorwerp van de opdracht vormt, wordt als volgt beschreven: de opdracht is gericht op de verlening van een breed spectrum van audiovisuele diensten voor het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) en de Europese Raad. De taken omvatten de verlening van de dagelijkse audiovisuele diensten en de verslaggeving van vergaderingen van de Europese Raad en activiteiten van de voorzitter van de Europese Raad en andere hoogstaande evenementen. De contractant moet de geschikte medewerkers en uitrusting ter beschikking stellen om bijstand te bieden bij de vlotte tenuitvoerlegging van de audiovisuele workflow in het SGR. De contractant moet de soms erg veeleisende responstijden naleven die in de aanbestedingsstukken zijn vastgesteld en de nodige middelen dienovereenkomstig mobiliseren. Zie de aanbestedingsstukken en met name het „Algemeen overzicht” van bijlage II –– „Technische specificaties” op https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1690 voor een meer gedetailleerde beschrijving.
Diensten
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Afgesloten
Aangevinkt
Prijs
Hoofdacties
27/07/2016 00:00
10/01/2017 23:59
09/09/2016 16:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 165-296610
Rectificatie
27/08/2016 00:00
2016/S 143-258102
Aankondiging van een opdracht
27/07/2016 00:00