Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten in verband met het plannen, geven en evalueren van opleidingscursussen ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Publicatiedatum op TED:
26/07/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/08/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
ECHO/A2/SER/2016/13.
Diensten in verband met het plannen, geven en evalueren van opleidingscursussen in samenwerking met het OCHA, de WHO, het WVP en de IOM (4 percelen).
Het doel van de opdracht is het plannen, organiseren en ondersteunen van opleidingscursussen voor personeel dat actief is op het gebied van internationale rampenrespons en dat is aangesteld door de deelnemende staten van het Mechanisme. De belangrijkste doelstelling van de opdracht is het voortbouwen op de synergieën tussen de verschillende actoren op het gebied van civiele bescherming in de deelnemende staten om zo de diversiteit en rijkdom van het opleidingsprogramma voor civiele bescherming te blijven waarborgen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
26/07/2016 00:00
25/08/2016 23:59
01/09/2016 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Opleiding van de coördinatiecel van het medische noodteam (emergency medical team coordination cell –– EMTCC) met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
De contractant moet in totaal 2 EMTCC-opleidingen plannen, organiseren en ondersteunen, 1 cursus in 2017 en 1 cursus in 2019. Elke cursus moet plaats bieden aan 24 deelnemers en duurt 5 volledige cursusdagen (exclusief reistijd). De WHO zal de laatste hand leggen aan het algemene cursusontwerp, de curricula, de lesroosters en voorbeeldlessen voor de cursussen. De contractant draagt geen verantwoordelijkheid voor dit onderdeel. Het consortium moet een nauwe samenwerking verzekeren zodat de WHO in staat is de planning tijdig af te ronden.
Perceel 2
Cursus inzake VN-evaluatie en -coördinatie bij rampen (United Nations disaster assessment and coordination –– UNDAC) en opleidingscursus voor teamleiders met het Bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire...
De contractant moet in totaal 2 UNDAC-cursussen plannen, organiseren en ondersteunen, 1 UNDAC-introductiecursus in 2016 en 1 UNDAC-cursus voor teamleiders in 2018. De UNDAC-introductiecursus moet plaats bieden aan 32 deelnemers en duurt 11,5 cursusdagen (exclusief reistijd). De UNDAC-cursus voor teamleiders moet plaats bieden aan 24 deelnemers en duurt 6 volledige cursusdagen (exclusief reistijd). Het OCHA zal de laatste hand leggen aan het algemene cursusontwerp, de curricula, de lesroosters en voorbeeldlessen voor de cursussen. De contractant draagt geen verantwoordelijkheid voor dit onderdeel. Het consortium moet een nauwe samenwerking verzekeren zodat het OCHA in staat is de planning tijdig af te ronden.
Perceel 3
Cursus inzake kampcoördinatie en kampbeheer (camp coordination camp management –– CCCM) met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en opleiding inzake milieu en noodgevallen (environment and emergencies training ––...
De contractant moet in totaal 2 CCCM-opleidingen plannen, organiseren en ondersteunen, 1 in 2018 en 1 in 2020, en 4 EET-opleidingen, achtereenvolgend in 2017, 2018, 2019 en 2020. Al deze cursussen moeten plaats bieden aan 24 deelnemers en 5 volledige cursusdagen duren (exclusief reistijd). De verantwoordelijke entiteit (de IOM of het OCHA) zal de laatste hand leggen aan het algemene cursusontwerp, de curricula, de lesroosters en voorbeeldlessen voor de cursussen. De contractant draagt geen verantwoordelijkheid voor dit onderdeel. Het consortium moet een nauwe samenwerking verzekeren zodat één van de bovengenoemde entiteiten in staat is de planning tijdig af te ronden.
Perceel 4
Opleiding voor het logistieke responsteam (LRT) met het Wereldvoedselprogramma (WVP)
De contractant moet in totaal 2 LRT-opleidingen plannen, organiseren en ondersteunen, 1 in 2017 en 1 in 2019. Al deze cursussen moeten plaats bieden aan 24 deelnemers en 6 volledige cursusdagen duren (exclusief reistijd). Het WVP zal de laatste hand leggen aan het algemene cursusontwerp, de curricula, de lesroosters en voorbeeldlessen voor de cursussen. De contractant draagt geen verantwoordelijkheid voor dit onderdeel. Het consortium moet een nauwe samenwerking verzekeren zodat het WVP in staat is de planning af te ronden.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 142-256231
Aankondiging van een opdracht
26/07/2016 00:00