Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Follow-up van het Initiatief voor sociaal ondernemerschap: samenwerking tussen o...
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Publicatiedatum op TED:
29/07/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
21/09/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/COSME/2016/018.
Follow-up van het Initiatief voor sociaal ondernemerschap: samenwerking tussen ondernemingen in de sociale economie en traditionele ondernemingen.
Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten. De hoofddoelstelling van deze opdracht is het verkrijgen van een analytisch onderzoek en een aantal goedgekeurde aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een verdere versterking van de samenwerking tussen sociale ondernemingen en meer traditionele, op winst gerichte bedrijven. De specifieke doelstellingen van de opdracht zijn: 1) het produceren van een onderzoek met a) een grondige analyse van de samenwerking tussen traditionele en sociale ondernemingen, en b) een vastgestelde reeks aanbevelingen voor de verschillende besluitvormers; 2) het organiseren van een conferentie met de voornaamste belanghebbenden en deskundigen, gericht op discussie over het ontwerponderzoek en het goedkeuren van de voorgestelde aanbevelingen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
29/07/2016 00:00
21/09/2016 23:59
30/09/2016 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 145-261231
Aankondiging van een opdracht
29/07/2016 00:00