Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Economische en juridische analyse van de factoren die leiden tot een laag aantal...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
24/08/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/09/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
553/PP/GRO/IMA/16/9031.
Economische en juridische analyse van de factoren die leiden tot een laag aantal bekendmakingen van openbare aanbestedingsmogelijkheden in Duitsland.
Duitsland heeft de laagste waarde van aankondigingen van een opdracht die zijn bekendgemaakt in TED in het kader van de EU-wetgeving inzake aanbestedingen (gegevens van 2014: 1,1 % van het bbp (inclusief nutsvoorzieningen) of 5,4 % van de overheidsuitgaven voor werken, goederen en diensten (exclusief nutsvoorzieningen), vergeleken met respectievelijk 4 % of 22 % voor het gemiddelde land in de EU-28). Omdat de gemiddelde opdrachtwaarde in Duitsland nauw aansloot bij de gemiddelde waarde van alle EU-landen, toont dit in combinatie met de lage totale waarde aan dat het totale aantal in Duitsland bekendgemaakte opdrachten in het kader van de EU-wetgeving inzake aanbestedingen (alle aanbestedingen boven de drempelwaarde) op vergelijkbare wijze laag was. Dit kan de doeltreffende besteding van overheidsgeld belemmeren en Duitse en Europese bedrijven treffen in de zin van gemiste zakelijke kansen. De algemene doelstelling van het onderzoek is de identificatie van de redenen voor het lage aantal bekendmakingen in Duitsland op basis van een degelijke economische en juridische analyse. Zie de aanbestedingsstukken voor meer bijzonderheden over de uit te voeren taken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
24/08/2016 00:00
27/09/2016 16:00
28/09/2016 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 162-292002 Aankondiging van een opdracht 24/08/2016 00:00