Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Opleiding over innovatie- en bedrijfsbeheer: ontwikkeling van capaciteiten in he...
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
03/09/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/10/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Opleiding over innovatie- en bedrijfsbeheer: ontwikkeling van capaciteiten in het Enterprise Europe Network en ondersteuning van innovatiepartners in het mkb.
De oproep tot inschrijving betreft het geven van opleiding op het gebied van innovatiebeheer en industrieel innovatie-/bedrijfsbeheer. Het doel is de kennis en vaardigheden met betrekking tot innovatiebeheer te verbeteren in 2 afzonderlijke doelgroepen: — bedrijfsondersteuningsorganisaties die partners binnen het Enterprise Europe Network zijn, — een groep ervaren onderzoekers die tijdelijk in het mkb werken in het kader van het pilotproject inzake innovatiepartners voor het Europese mkb. Tot slot moet de gegeven opleiding ertoe bijdragen dat het mkb betere toegang heeft tot vaardigheden inzake innovatiebeheer en adviesdiensten, waardoor zij in staat zijn innovatieprocessen efficiënter te beheren en een sterkere economische impact kunnen hebben. Deze oproep is verdeeld in 2 percelen: — perceel 1: verdere ontwikkeling van de adviescapaciteit met betrekking tot innovatiebeheer binnen het Enterprise Europe Network, — perceel 2: kernopleiding over industrieel innovatiebeheer in het kader van het pilotproject inzake innovatiepartners voor het Europese mkb.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
Niet van toepassing
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Verdere ontwikkeling van de adviescapaciteit met betrekking tot innovatiebeheer binnen het Enterprise Europe Network Perceel 1 van deze oproep tot inschrijving heeft tot doel de kwaliteit van deze ondersteuningsdiensten van het Enterprise Europe Network voor innovatiebeheer voor het mkb te verbeteren. Hiertoe moet een opleidingsomgeving worden opgezet om de capaciteiten van de innovatiebeheeradviseurs die actief zijn in het Enterprise Europe Network op te bouwen en uit te breiden, waarbij het volgende wordt verstrekt: — een algemene introductie over „innovatiebeheer” voor personeel dat nog niet vertrouwd is met deze adviestaken, — gespecialiseerde opleiding over/capaciteitsopbouw in de verschillende delen en processen van innovatiebeheersystemen in het mkb. Het verwachte resultaat van deze opdracht is dat een maximumaantal innovatiedeskundigen van het Enterprise Europe Network dat diensten verleent „ter verbetering van de innovatiebeheercapaciteiten van het mkb” wordt opgeleid en kennis vergaart over innovatiebeheeradvies. Deze nieuw verworven vaardigheden worden meteen ingezet in de verlening van ondersteuning inzake innovatiebeheer door het Network. Ze zullen ook hoogwaardig innovatiebeheeradvies in de EU beter toegankelijk maken voor het mkb.
Perceel 2 Kernopleiding over industrieel innovatiebeheer in het kader van het pilotproject inzake innovatiepartners voor het Europese mkb Verwacht wordt dat ongeveer 12 werkdagen opleiding wordt gegeven aan elke innovatiepartner, ook online. Deelname aan het opleidingsprogramma is verplicht voor alle innovatiepartners die deel uitmaken van het pilotproject INNOSUP-2-2016. Volgens de raming komen maximaal 90 innovatiepartners en maximaal 90 toezichthouders in aanmerking voor de opleiding. Na de opleiding krijgen de innovatiepartners, die hoogstwaarschijnlijk een doctorstitel hebben voor een technisch gebied, een bijkomende specifieke kwalificatie die hen in staat stelt op te treden als „innovatiemanagers” in de industrie en in het bijzonder in de mkb-bedrijven die met subsidies worden gesteund in het kader van INNOSUP-02-2016 (pilotproject voor innovatiepartners). Het opleidingsprogramma moet bovendien ondersteuning bieden aan het opvolgen en doen groeien van de ideeën tot onderzoeksprojecten/producten door 1 tot 2 werkdagen specifieke sessies over Europese financieringsmogelijkheden te geven. Naast de ondersteuning voor de doorlichting van de maximaal 90 zakelijke innovatie-ideeën die binnen het innovatiepartnerprogramma voor het mkb zijn geselecteerd, kan de opleiding een kans zijn om te leren en te groeien.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2016/S 170-305421 Aankondiging van een opdracht 03/09/2016 00:00