Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlening van adviesdiensten aan de Europese Investeringsbank (EIB) op het gebie...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
04/08/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
23/09/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
VP-1326.
Verlening van adviesdiensten aan de Europese Investeringsbank (EIB) op het gebied van financiële controle.
Het doel van deze oproep tot inschrijving is om, indien nodig, voorstellen voor bijstand te vragen van een aantal ondernemingen in het kader van een raamovereenkomst voor 4 jaar voor de uitvoering van taken binnen de afdeling Interne Controle en Handhaving (ICA) (in het kader van perceel 1) en de afdeling Financiële Verslaglegging (FRD) (in het kader van perceel 2) van de dienst Financiële Controle (FC) van de EIB. Deze oproep tot inschrijving is in de volgende 2 percelen verdeeld: perceel 1 –– bancair bestuur en operationeel risico-/controlebeheer; perceel 2 — financiële verslaglegging.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
04/08/2016 00:00
23/09/2016 23:59
30/09/2016 17:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Perceel 1 –– bancair bestuur en operationeel risico-/controlebeheer
Perceel 1 –– bancair bestuur en operationeel risico-/controlebeheer De verschillende specifieke opdrachten bestrijken i) projecten inzake advies, tenuitvoerlegging, evaluatie en re-engineering, en ii) tests in verband met de hierna vermelde dienstgebieden: –– methodologie van het controlekader, — operationeel risicobeheer, –– applicatieoplossingen voor het controlekader, –– audit van controles, –– inkaartbrenging van de risico's en controles, –– definiëring van de belangrijkste risico-indicatoren, –– beste bankpraktijken, –– regelgeving en naleving, — Sarbanes–Oxley, –– Bazelrichtlijn/Richtlijn Kapitaalvereisten, –– verslaglegging over controles (verklaring nr. 16 inzake certificeringsnormen (Statement on Standards for Attestation Engagements ––– SSAE of het eerdere SAS 70 type II), –– IT-beveiliging, algemene controles en toepassingen, — ISO, CobiT, ITIL, de norm voor goede praktijken van het forum inzake informatiebeveiliging.
Perceel 2
Perceel 2 — financiële verslaglegging
Diensten inzake financiële verslaglegging, onder meer op de volgende gebieden: advies inzake financiële verslaglegging bestaande uit het geven van advies over de opstelling, aanpassing of tenuitvoerlegging van boekhoudkundige thema's die onder boekhoudkundige kaderregelingen vallen, zoals boekhoudkundige richtlijnen van de EU, IFRS, boekhoudkundige regels van de EC of andere overeengekomen kaderregelingen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 149-269284
Aankondiging van een opdracht
04/08/2016 00:00