Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Planning en aankoop van advertentieruimte voor het Europees Parlement.
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Publicatiedatum op TED:
13/08/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/10/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
COMM/DG/AWD/2016/196.
Planning en aankoop van advertentieruimte voor het Europees Parlement.
Het doel van deze aanbesteding is de planning en aankoop van advertentieruimte op socialemediaplatforms, in gedrukte media, audiovisuele media en op borden in de openlucht.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
13/08/2016 00:00
12/10/2016 23:59
26/10/2016 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Digitale campagnes
Het Europees Parlement is actief op twaalf socialemediaplatforms, waaronder: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Storify, Spotify, Reddit, Pinterest. Het Europees Parlement moet eventueel adverteren op: –– een of meerdere van de bovengenoemde platforms, –– onlinemedia, nieuwsportalen, gespecialiseerde websites enz. –– nationale socialemediaplatforms (bijv. Draugiem in Letland), –– digitale media, platforms en websites die nog onbekend zijn op het tijdstip waarop deze technische specificaties worden opgesteld. Het Europees Parlement wil dat aan deze behoeften wordt voldaan in enkele of alle officiële EU-talen en voor sommige of alle EU-lidstaten. De opdracht kan de volgende 7 soorten activiteiten bestrijken: 1. mediaplanning; 2. media-aankoop; 3. productie/aanpassing van advertenties; 4. beheer van mediaruimte en selfservice; 5. monitoring; 6. evaluatie; 7. strategische/geavanceerde planning.
Perceel 2
Geïntegreerde campagnes
In het kader van communicatiecampagnes en andere communicatieprojecten gebruikt het Europees Parlement verschillende reclamekanalen voor de bevordering van zijn activiteiten: gedrukte media (gedrukte advertenties in dagbladen, weekbladen, maandbladen, magazines, gespecialiseerde pers, professionele catalogi enz.); audiovisuele media (bijv. tv, radio enz.); advertenties in digitale sociale media/digitale advertenties; cinema (bijv. korte promotievideo's, promotionele dia's enz.); in de openlucht (borden/schermen, treinstations, luchthavens, lokaal openbaar vervoer, andere media in de openlucht, de eigen gebouwen van het Europees Parlement in Brussel, Straatsburg en Luxemburg, alsook de informatiebureaus van het Europees Parlement in de lidstaten (de specifieke technische details zullen op verzoek worden verstrekt). Overeenkomstig zijn behoeften, adverteert het Europees Parlement in sommige of alle EU-lidstaten, en in enkele of alle officiële EU-talen. De opdracht moet de volgende 7 soorten verschillende activiteiten kunnen bestrijken: 1. mediaplanning; 2. media-aankoop; 3. productie en aanpassing van advertenties; 4. beheer van mediaruimte; 5. monitoring; 6. evaluatie; 7. strategische/geavanceerde planning.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 156-281957
Aankondiging van een opdracht
13/08/2016 00:00