Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Softwareontwikkeling en -ondersteuning.
Aanbestedende dienst:
EUROJUST
Publicatiedatum op TED:
17/09/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/10/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
2016/EJ/06/PO.
Softwareontwikkeling en -ondersteuning.
De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is te garanderen dat Eurojust beschikt over analyses, specificaties, ontwikkelings-, onderhouds- en ondersteuningsdiensten van softwareapplicaties die voldoen aan de kwaliteitsverwachtingen en doelstellingen inzake het dienstverleningsniveau zoals vermeld in Bijlage 1 — technische specificaties. Het toepassingsgebied van de opdracht betreft de verlening van diensten inzake softwareontwikkeling en -ondersteuning gedurende de volledige levenscyclus van softwareapplicaties. De diensten bestaan uit ondersteuning op de volgende gebieden: — analyse van de bedrijfsvereisten, — analyse van de systeemvereisten, — softwarespecificaties, — softwareontwikkeling, — softwarerelease, — softwareonderhoud en -ondersteuning.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
17/09/2016 00:00
31/10/2016 13:00
07/11/2016 14:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 187-335099
Rectificatie
28/09/2016 00:00
2016/S 180-322088
Aankondiging van een opdracht
17/09/2016 00:00