Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Abonnement op periodieke tijdschriften en publicaties en levering van gedrukte e...
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
30/09/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/11/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
AO/012/16.
Abonnement op periodieke tijdschriften en publicaties en levering van gedrukte en digitale boeken in 2 percelen.
Onderhavige openbare aanbesteding is als volgt opgesplitst in 2 percelen en bestaat uit de selectie en gunning van 2 raamovereenkomsten voor leveringen volgens het cascadesysteem per perceel teneinde de aankoopprocedures van de bibliotheek van het EUIPO te optimaliseren: perceel 1: levering van abonnementen op periodieke tijdschriften en publicaties; perceel 2: levering van gedrukte en elektronische boeken in meerdere talen van de EU via een elektronisch platform.
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
30/09/2016 00:00
02/11/2016 13:00
03/11/2016 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Levering van abonnementen op periodieke tijdschriften en publicaties
Het EUIPO is op zoek naar 2 contractanten volgens het cascadesysteem die de aankoop van diverse periodieke tijdschriften en publicaties in gedrukte en elektronische vorm afkomstig van verschillende uitgevers en landen kunnen leveren en centraliseren teneinde te zorgen voor het beheer en de levering ervan aan het EUIPO.
Perceel 2
Levering van gedrukte en elektronische boeken in meerdere talen van de Europese Unie via een elektronisch platform
Het EUIPO is op zoek naar 2 contractanten volgens het cascadesysteem die in staat zijn om de aankoop, het beheer en de levering te centraliseren van gedrukte en elektronische boeken in de 5 werktalen van het Bureau (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans) afkomstig van verschillende uitgevers en landen via een platform.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 189-337989
Aankondiging van een opdracht
30/09/2016 00:00