Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Uitvoering van een kwalitatieve onderzoeksstudie naar interventies op organisato...
Aanbestedende dienst:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Publicatiedatum op TED:
01/10/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/11/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
130417/4130.
Uitvoering van een kwalitatieve onderzoeksstudie naar interventies op organisatorisch niveau die de negatieve gevolgen van herstructurering voor werknemers van grote bedrijfsinstellingen in de EU verminderen.
De in het kader van deze opdracht uit te voeren werkzaamheden zullen deel uitmaken van een uitgebreider onderzoeksproject en de belangrijkste bevindingen zullen worden opgenomen in de themasectie van het jaarverslag van 2017 van de Monitor van de Europese herstructurering (ERM), voorbereid door Eurofound. De algemene doelstelling van deze opdracht is drieledig: 1) voorzien in een beter inzicht in de tenuitvoerlegging van interventies op organisatorisch niveau die in bedrijfsinstellingen zijn ingevoerd ter compensatie van de negatieve gevolgen van herstructurering voor het resterend personeel; 2) bijstand verlenen aan vakmensen bij de tenuitvoerlegging van effectieve organisatorische interventies tijdens een herstructurering; 3) vergroten van het bewustzijn van beleidsmakers over het belang van organisatorische interventies, investeren in het resterende menselijk kapitaal voor een gezondere herstructurering en informeren over de beleidsontwikkelingen op dit gebied.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
01/10/2016 00:00
02/11/2016 17:00
09/11/2016 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 190-339984
Aankondiging van een opdracht
01/10/2016 00:00