Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten inzake enquêtes over tevredenheid onder personeelsleden.
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
13/10/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
14/11/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
AO/015/16.
Diensten inzake enquêtes over tevredenheid onder personeelsleden.
De werkzaamheden van het EUIPO voor de komende 5 jaar zijn vastgelegd in het strategisch plan voor 2020 („SP2020”) dat is goedgekeurd op 1.6.2016 en verder wordt uitgewerkt in de jaarlijkse werkprogramma's van het Bureau. Met het SP2020 wil het EUIPO zijn operationele en administratieve activiteiten op de meest optimale manier blijven nastreven en zich zo goed mogelijk voorbereiden op toekomstige uitdagingen. Onderhavige oproep tot inschrijving behelst het laten uitvoeren van diensten inzake enquêtes over tevredenheid onder personeelsleden. De enquêtes moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke dienstverlener volgens een regelmatig en cyclisch tijdschema, om het Bureau te helpen bij het bereiken van de doelstellingen die zijn uiteengezet in het SP2020.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
13/10/2016 00:00
14/11/2016 13:00
15/11/2016 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 198-356356
Aankondiging van een opdracht
13/10/2016 00:00