Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten inzake „Onderzoek naar innovatie...
Aanbestedende dienst:
European Defence Agency (EDA)
Publicatiedatum op TED:
18/10/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
14/11/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
16.ESI.OP.221.
Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten inzake „Onderzoek naar innovatie binnen defensie - Onderdeel A”.
Diensten die in het kader van deze raamovereenkomst voor diensten moeten worden verleend: onderzoek naar innovatie binnen defensie — onderdeel A.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het in I.3 vermelde adres voor elektronische inschrijving.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
18/10/2016 00:00
14/11/2016 15:00
14/11/2016 16:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 201-362353
Aankondiging van een opdracht
18/10/2016 00:00