Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Vaardigheden voor slimme industriële specialisatie en digitale transformatie.
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publicatiedatum op TED:
23/11/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/02/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/COSME/2016/034.
Vaardigheden voor slimme industriële specialisatie en digitale transformatie.
Het Easme wenst een dienstenovereenkomst af te sluiten voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en de ondersteuning van acties inzake vaardigheden voor slimme industriële specialisatie en digitale transformatie met het oog op het vergroten van de capaciteit van de industrie, de sociale partners, onderwijs- en opleidingsinstellingen en beleidsmakers op alle niveaus om op succesvolle wijze vorm te geven aan de transformatie van de beroepsbevolking in Europa. Het uiteindelijke doel is steden, regio's en lidstaten te helpen bij het ontwerpen en ten uitvoer leggen van een ambitieus vaardighedenbeleid voor strategieën op het gebied van slimme industriële specialisatie en digitale transformatie. De doelgroepen zijn: professionals, managers, leiders en ondernemers in ondernemingen in alle sectoren die hightechvaardigheden moeten vergaren en/of updaten. Het resultaat van de opdracht zal naar verwachting voortbouwen op eerdere en lopende activiteiten op het gebied van slimme industriële specialisatie (met inbegrip van een clusterbeleid) en digitale transformatie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
23/11/2016 00:00
27/02/2017 23:59
06/03/2017 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 226-411184
Aankondiging van een opdracht
23/11/2016 00:00