Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Tienjarige en tweejarige wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering en verzekering ...
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publicatiedatum op TED:
03/01/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
17/02/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
06C60/2016/M046.
Tienjarige en tweejarige wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering en verzekering tegen schade aan het bouwwerk.
Het Europees Parlement is van plan: een rechtstreekse overeenkomst te sluiten voor een aanvullende tweejarige en tienjarige wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering, ten aanzien van de bouwheer en de gedelegeerde bouwheer, voor het Wilfried Martens-gebouw en het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel, om de optimale oplevering en het gebruik in veilige omstandigheden van deze gebouwen te waarborgen — perceel 1; een raamovereenkomst te sluiten voor een aanvullende tweejarige en tienjarige wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering, ten aanzien van de bouwheer en de gedelegeerde bouwheer, voor het Opleidingscentrum (voorheen het Montoyer 63-gebouw) en het De Meeûssquare-gebouw in Brussel, om de optimale oplevering en het gebruik in veilige omstandigheden van deze gebouwen te waarborgen — perceel 2; een rechtstreekse overeenkomst te sluiten voor een verzekering tegen schade aan het bouwwerk met betrekking tot het project voor structuurverbetering en renovatie van het Vaclav Havel-gebouw in Straatsburg, om de optimale oplevering en het gebruik in veilige omstandigheden van dit gebouw te waarborgen — perceel 3.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
03/01/2017 00:00
17/02/2017 23:59
21/02/2017 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Tweejarige en tienjarige wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering in Brussel — Wilfried Martens-gebouw en Huis van de Europese geschiedenis
Doel van onderhavige opdracht bestaat erin om de architecten, aannemers en andere personen die verbonden zijn met de bouwheer of de door een contract voor de huur van werk gedelegeerde bouwheer te verzekeren uit hoofde van hun tienjarige aansprakelijkheid voor ruwbouwwerken en hun tweejarige aansprakelijkheid voor kleine werken (gecontroleerde percelen) voor al wat niet onder de tienjarige wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering valt die de aannemers eventueel zelf hebben afgesloten, overeenkomstig artikelen 1792 en 2270 van het Belgisch burgerlijk wetboek. De eventuele door de aannemers ondertekende contracten kunnen op eerste verzoek tijdens het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering ter beschikking worden gesteld. Deze overeenkomst geeft expliciet dekking aan de onderaannemers van voornoemde bouwmeesters voor schade die qua aard vergelijkbaar is met schade die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid die is vastgelegd door voornoemde artikelen van het Belgisch burgerlijk wetboek.
Perceel 2
Aanvullende tienjarige en tweejarige wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering in Brussel — De Meeûssquare-gebouw en Opleidingscentrum (voorheen het Montoyer 63-gebouw)
Doel van onderhavige opdracht bestaat erin om de architecten, aannemers en andere personen die verbonden zijn met de bouwheer of de door een contract voor de huur van werk gedelegeerde bouwheer te verzekeren uit hoofde van hun tienjarige aansprakelijkheid voor ruwbouwwerken en hun tweejarige aansprakelijkheid voor kleine werken (gecontroleerde percelen) voor al wat niet onder de tienjarige wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering valt die de aannemers eventueel zelf hebben afgesloten, overeenkomstig artikelen 1792 en 2270 van het Belgisch burgerlijk wetboek. De eventuele door de aannemers ondertekende contracten kunnen op eerste verzoek tijdens het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering ter beschikking worden gesteld. Deze overeenkomst geeft expliciet dekking aan de onderaannemers van voornoemde bouwmeesters voor schade die qua aard vergelijkbaar is met schade die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid die is vastgelegd door voornoemde artikelen van het Belgisch burgerlijk wetboek.
Perceel 3
Verzekering tegen schade aan het bouwwerk met betrekking tot het project voor structuurverbetering en renovatie van het Vaclav Havel-gebouw in Straatsburg
Doel van onderhavige opdracht bestaat erin om, zonder de aansprakelijkheid vast te stellen, de volledige betaling te dekken voor de werken ter reparatie van schade, en dit voor zowel de oorzaken als de gevolgen, zelfs als de schade voortvloeit uit ongeschiktheid van de grond, wanneer die schade onder de aansprakelijkheid valt van de bouwmeesters (zoals bedoeld in artikel 1792-1 van het Frans burgerlijk wetboek), van de fabrikanten en daarmee gelijkgestelden, alsook van de technisch controleur (krachtens artikel 1792 van het Franse burgerlijke wetboek). Het gaat met andere woorden om schade die: — de stabiliteit van de samenstellende bouwwerken van de bouwopdracht in het gedrang brengt, — een van de bestanddelen of uitrustingsonderdelen van deze bouwwerken aantast waardoor deze niet langer geschikt zijn voor hun beoogde gebruiksdoel, — de stabiliteit aantast van een van de uitrustingsonderdelen die onlosmakelijk is verbonden met de bouwwerken voor het bouwrijp maken, de fundering, de draagconstructie en de gevel- en dakdichting zoals bedoeld in artikel 1792-2 van het Frans burgerlijk wetboek. De werken ter reparatie van schade omvatten tevens: — de kosten die gepaard gaan met de eventueel noodzakelijke sloop-, opruim-, afbraak- of demonterings-, stut-, herplaatsings- of hermonteringswerken, met inbegrip van de verwijdering van grond en beplanting en de heraanleg ervan, — de kosten van de verzekering tegen schade aan het bouwwerk door reparatiewerken die worden uitgevoerd naar aanleiding van een gedekt schadegeval, indien deze werken zelf vallen onder de verplichting tot een verzekering tegen schade aan het bouwwerk.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 001-000050
Aankondiging van een opdracht
03/01/2017 00:00