Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Beroepsgerelateerde gezondheidsdiensten voor Eurojust.
Aanbestedende dienst:
EUROJUST
Publicatiedatum op TED:
28/12/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/02/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
2016/EJ/04/PO.
Beroepsgerelateerde gezondheidsdiensten voor Eurojust.
Onderhavige aanbestedingsprocedure betreft het verlenen van beroepsgerelateerde gezondheidsdiensten aan Eurojust, zoals beschreven in het bestek. De contractant moet de volgende beroepsgerelateerde gezondheidsdiensten verlenen: 1) medisch onderzoek vóór indiensttreding van geselecteerde kandidaten; 2) jaarlijkse medische controle van personeelsleden van Eurojust; 3) diensten in verband met afwezigheden van het personeel (basisziekteverzuimpakket); 4) geestelijke gezondheidszorg; 5) ergonomie; 6) griepvaccins; 7) invaliditeitsprocedures; 8) arbitrageprocedures. Daarnaast kan de inschrijver optionele diensten aanbieden.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
28/12/2016 00:00
09/02/2017 13:00
10/02/2017 14:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2016/S 250-460332 Aankondiging van een opdracht 28/12/2016 00:00