Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Doeltreffende belastingtarieven en aanverwante ondersteunende diensten.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Publicatiedatum op TED:
03/06/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
17/07/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
TAXUD/2017/AO-02.
Doeltreffende belastingtarieven en aanverwante ondersteunende diensten.
De aanbesteding behelst 2 soorten diensten: perceel 1: toegang tot een database, samen met een jaarverslag, en een calculator van vergelijkbare toekomstgerichte indicatoren met betrekking tot doeltreffende niveaus van bedrijfsbelasting door gebruikmaking van een modelbenadering gebaseerd op de Devereux-Griffith-methodologie voor de periode 2005-2020; perceel 2: verlening van ondersteunende diensten op verzoek voor de uitvoering van bijkomende economische analyses met betrekking tot de geleidelijke ontwikkeling van doeltreffende belastingen en de impact van specifieke hervormingen inzake vennootschapsbelasting in de EU door gebruikmaking van een bijkomend model.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
03/06/2017 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
17/07/2017 16:00
24/07/2017 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Toegang tot een database, samen met een jaarverslag, en een calculator van vergelijkbare toekomstgerichte indicatoren met betrekking tot doeltreffende niveaus van bedrijfsbelasting Door gebruikmaking van een modelbenadering gebaseerd op de Devereux-Griffith-methodologie voor de periode 2005-2020 wordt voor deze diensten gezocht naar externe deskundigheid om te zorgen voor de kwaliteit, uitgebreidheid, beschikbaarheid, snelheid van het reactievermogen, nauwkeurigheid, permanente controle, gestandaardiseerde formattering en vergelijkbaarheid van de gegevens.
Perceel 2 Verlening van diensten op verzoek voor de uitvoering van bijkomende economische analyses Er wordt gezocht naar externe deskundigheid voor de uitvoering van bijkomende economische analyses met betrekking tot specifieke thema's inzake vennootschapsbelasting zoals geïdentificeerd door de Commissie. De te onderzoeken thema's hebben betrekking op de analyse van fiscale aspecten met betrekking tot de geleidelijke ontwikkeling van doeltreffende belastingen en de impact van specifieke hervormingen inzake vennootschapsbelasting in de EU in het kader van het werkprogramma van de Commissie en belangrijke ontwikkelingen inzake vennootschapsbelasting op nationaal, Europees en internationaal niveau.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 106-211420 Aankondiging van een opdracht 03/06/2017 00:00