Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Interinstitutionele raamovereenkomst voor diensten voor betere activiteiten in v...
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publicatiedatum op TED:
31/12/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/03/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/EMFF/2016/029.
Interinstitutionele raamovereenkomst voor diensten voor betere activiteiten in verband met regelgeving.
Het Easme wil, als leidende aanbestedende dienst, per perceel maximaal 3 raamovereenkomsten volgens het cascadesysteem sluiten, met de volgende percelen: perceel 1: gemeenschappelijk visserijbeleid, met uitzondering van de internationale dimensie ervan, en perceel 2: geïntegreerd maritiem beleid. De algemene doelstelling is het verlenen van bijstand aan het DG Maritieme Zaken en Visserij bij de tenuitvoerlegging van betere activiteiten in verband met regelgeving in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het geïntegreerd maritiem beleid. De oproep tot inschrijving beoogt de selectie van contractanten die in staat zijn om op verzoek deskundige capaciteit te verstrekken via specifieke dienstverzoeken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
31/12/2016 00:00
15/03/2017 23:59
22/03/2017 10:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Gemeenschappelijk visserijbeleid, met uitzondering van de internationale dimensie ervan
De bestreken diensten bestaan uit bijstand aan de afdelingen van de Commissie bij de tenuitvoerlegging van: –– retrospectieve evaluaties, met inbegrip van geschiktheidscontroles, –– prospectieve evaluaties, met inbegrip van effectbeoordelingen, –– raadplegingen van belanghebbenden, en –– beoordeling van de kosten en baten die gepaard gaan met bestaande en toekomstige beleidslijnen en/of regelgevende maatregelen, in het bijzonder met betrekking tot administratieve lasten, op de gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), met uitzondering van de internationale dimensie ervan. De hierboven beschreven taken zijn indicatief en andere taken die verband houden met evaluaties en effectbeoordelingen van het GVB kunnen worden gevraagd in functie van de behoeften van de aanbestedende dienst.
Perceel 2
Geïntegreerd maritiem beleid
De bestreken diensten bestaan uit bijstand aan de afdelingen van de Commissie bij de tenuitvoerlegging van: –– retrospectieve evaluaties, met inbegrip van geschiktheidscontroles, –– prospectieve evaluaties, met inbegrip van effectbeoordelingen, –– raadplegingen van belanghebbenden, en –– beoordeling van de kosten en baten die gepaard gaan met bestaande en toekomstige beleidslijnen en/of regelgevende maatregelen, in het bijzonder met betrekking tot administratieve lasten, op de gebieden van het geïntegreerd maritiem beleid (GMB). De hierboven beschreven taken zijn indicatief en andere taken die verband houden met evaluaties en effectbeoordelingen van het GMB kunnen worden gevraagd, in functie van de behoeften van de aanbestedende dienst.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 035-062666
Rectificatie
18/02/2017 00:00
2016/S 253-465484
Aankondiging van een opdracht
31/12/2016 00:00