Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Bijstand ter ontwikkeling van richtsnoeren voor het stroomlijnen van milieubeoor...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
14/01/2012
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/02/2012
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
ENV.A.3/ETU/2012/0001
Bijstand ter ontwikkeling van richtsnoeren voor het stroomlijnen van milieubeoordelingsprocedures van „projecten van gemeenschappelijk belang” op het gebied van energie-infrastructuur.
Het doel van de aanbesteding is bijstand verlenen aan de Commissie om zowel mogelijke maatregelen om milieubeoordelingsprocedures te stroomlijnen te identificeren en te beoordelen als de coherente toepassing ervan voor projecten van gemeenschappelijk belang te garanderen, zoals is vastgelegd in de voorgestelde Verordening inzake energie-infrastructuur. Hiertoe moet de inschrijver de nationale wetgeving van de lidstaten beoordelen evenals de bestaande vergunningspraktijken voor de relevante infrastructuurprojecten. De maatregelen moet worden gericht op lidstaten, bevoegde instanties en projectpromotoren. De Commissie zal de resultaten van dergelijke werkzaamheden gebruiken om richtsnoeren te ontwikkelen op basis waarvan lidstaten actie kunnen ondernemen om de milieubeoordelingsprocedures van de relevante milieurichtlijnen van de EU voor projecten van gemeenschappelijk belang te stroomlijnen onverminderd de verplichtingen die uit dergelijke wetgeving voortvloeien. Stroomlijnen betekent het coördineren van de verschillende procedures met het oog op het elimineren van overtolligheden en overlappingen evenals het verkorten van de tijd die nodig is om tot een besluit te komen, maar wel zo dat een algemene beoordeling van de milieu-effecten mogelijk is.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
14/01/2012 00:00
Niet van toepassing
27/02/2012 16:00
12/03/2012 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2012/S 9-012568
Aankondiging van een opdracht
14/01/2012 00:00