Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Bijstand aan de Rekencommissie van de Administratieve Commissie voor de coördina...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publicatiedatum op TED:
07/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
21/04/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
VT/2017/001.
Bijstand aan de Rekencommissie van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels.
De doelstelling van de opdracht is het verzekeren van de diensten van technische deskundigen voor de Rekencommissie om de Rekencommissie in staat te stellen taken uit te voeren zoals vastgesteld in artikel 74 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad en in de artikelen 62 tot en met 69 en artikel 86 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad. In overeenstemming met artikel 3, lid 3, van besluit H4 van de Administratieve Commissie, moet de deskundige of het deskundigenteam zijn taken op onpartijdige wijze en op basis van weloverwogen technische besprekingen uitvoeren. De werkzaamheden van de deskundige/het team moeten gericht zijn op de vergemakkelijking van de unanieme besluitvorming van de Rekencommissie. Alle taken moeten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met en onder toezicht en verantwoordelijkheid van eenheid D2 van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, ter waarborging van het secretariaat van de Rekencommissie (hierna „het secretariaat”).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
07/03/2017 00:00
21/04/2017 17:00
04/05/2017 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 046-083765
Aankondiging van een opdracht
07/03/2017 00:00