Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar de verzameling van de meest recente informatie voor een aantal st...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publicatiedatum op TED:
03/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/04/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
VT/2017/005.
Onderzoek naar de verzameling van de meest recente informatie voor een aantal stoffen met het oog op het analyseren van de gezondheids-, sociaaleconomische en milieu-effecten ervan.
Het verstrekken van actuele input met betrekking tot bepaalde stoffen ter voorbereiding van een effectbeoordelingsverslag dat bij een ontwerpvoorstel moet worden gevoegd tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29.4.2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
03/03/2017 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
11/04/2017 17:00
20/04/2017 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 044-079854 Aankondiging van een opdracht 03/03/2017 00:00