Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ontwikkeling van IT-tools en -functionaliteiten voor de jaarlijkse beoordeling v...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
25/04/2013
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
07/06/2013
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
CLIMA.C.1/SER/2013/0006.
Ontwikkeling van IT-tools en -functionaliteiten voor de jaarlijkse beoordeling van de inventaris in het kader van de beschikking inzake de verdeling van de emissiereductie-inspanningen.
De doelstelling van deze opdracht is de ontwikkeling van een elektronisch informatiesysteem dat toekomstige beoordelingen van inventarissen over broeikasgassen van lidstaten gemakkelijker laat verlopen, zodat de Europese Commissie kan toezien op de naleving van de jaarlijkse emissiedoelstellingen van de lidstaten in het kader van de beschikking inzake de verdeling van de emissiereductie-inspanningen en op de vooruitgang die zij boeken bij het bereiken van hun doelstelling voor 2020.De contractant moet een beoordelingstool ontwikkelen en onderhouden waarmee de betrouwbare ingave en catalogisering kan worden gewaarborgd van de resultaten van beoordelingen, alsook van vragen waarop men tijdens de beoordeling is gestuit. Hij moet tevens de nodige functionaliteit ter beschikking stellen waarmee vragen kunnen worden doorgegeven aan de lidstaten en ook hun antwoorden kunnen worden geregistreerd.De contractant moet de beoordelingstool ontwikkelen binnen de operationele IT-omgeving van het Europees Milieuagentschap, aangezien het Agentschap bijstand zal verlenen aan de Commissie bij de beoordeling van de inventarissen van de lidstaten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
25/04/2013 00:00
Niet van toepassing
07/06/2013 16:00
20/06/2013 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2013/S 081-135494 Aankondiging van een opdracht 25/04/2013 00:00