Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
„Sentinel-2 Global Mosaic” van Copernicus.
Aanbestedende dienst:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publicatiedatum op TED:
01/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
28/04/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
JRC/IPR/2017/D.6/0004/OC.
„Sentinel-2 Global Mosaic” van Copernicus.
Het Europese Copernicus-programma voor aardobservatie en -monitoring is zijn volledig operationele fase ingegaan na de goedkeuring van Verordening (EU) nr. 377/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3.4.2014 tot vaststelling van het Copernicus-programma en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 911/2010. De globale landcomponent vormt een onderdeel van de landdienst en is operationeel sinds 2013. Het doel van deze opdracht is het opzetten, opstellen en valideren van de dienst „Sentinel-2 Global Mosaic” (S2GM) in het kader van de globale component van de Copernicus-landdienst. De hoofddoelstelling van deze activiteit is het produceren en verspreiden van mozaïekbeelden op mondiaal niveau. De dienst moet tevens ad-hocverzoeken beantwoorden en zich vooral richten op duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het doel is om te voorzien in landgegevens inzake specifieke aandachtsgebieden van de Europese Unie (EU).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
01/03/2017 00:00
28/04/2017 23:59
04/05/2017 15:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
„Sentinel-2 Global Mosaic” van Copernicus
Productie en verspreiding van de „Sentinel-2 Global Mosaic”.
Perceel 2
Validatie van „Sentinel-2 Global Mosaic” van Copernicus
Onafhankelijke kwaliteitsborging van de dienst „Sentinel-2 Global Mosaic”.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 055-100853
Rectificatie
18/03/2017 00:00
2017/S 042-076205
Aankondiging van een opdracht
01/03/2017 00:00