Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Terbeschikkingstelling van specifiek personeel (receptiemedewerkers, gidsen, rec...
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Publicatiedatum op TED:
29/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/05/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
COMM/DG/AWD/2017/170.
Terbeschikkingstelling van specifiek personeel (receptiemedewerkers, gidsen, receptionisten, secretariaatsmedewerkers) voor het Europees Parlement in Straatsburg.
Het Europees Parlement, directoraat-generaal Communicatie, schrijft onderhavige aanbesteding uit met het oog op de terbeschikkingstelling van specifiek personeel, receptiemedewerkers, receptionisten, gidsen en secretariaatsmedewerkers voor het beheer, de ontvangst en de begeleiding van bezoekersgroepen of individuele bezoekers in de verschillende gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
29/03/2017 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
03/05/2017 12:00
10/05/2017 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Verlening van diensten van receptie- en secretariaatsmedewerkers voor het Parlamentarium in Straatsburg Om het hoofd te bieden aan het alsmaar stijgende aantal bezoekaanvragen wenst het Europees Parlement een beroep te doen op de terbeschikkingstelling van receptiepersoneel: 2 vaste medewerkers, dit kan oplopen tot 5 receptiemedewerkers volgens de planning van de ingeschreven bezoekers, en 1 secretariaatsmedewerker die met name instaat voor het beheer van de planning van de bezoeken. De contractant moet aan het Voorlichtingsbureau van Straatsburg van het Europees Parlement receptiemedewerkers ter beschikking stellen voor het beheer en de begeleiding over een vastgelegde route van bezoekersgroepen die vooraf zijn ingeschreven, met name op de vestiging van het Parlamentarium van Straatsburg.
Perceel 2 Verlening van diensten van receptiemedewerkers/gidsen, receptionisten voor de bezoekprogramma's EUVP en Vissem in het Europees Parlement in Straatsburg Perceel 2 bestrijkt de behoeften op het gebied van diensten van receptiemedewerkers, receptionisten en gidsen in het kader van de 2 onderstaande bezoekprogramma's: 1. „European Union Visitors Programme” (EUVP); 2. „Visits and Seminars” van het Europees Parlement (Vissem). De contractant moet vanaf januari 2018 aan de eenheid EUVP en de eenheid Vissem van het Europees Parlement receptiemedewerkers, receptionisten en gidsen ter beschikking stellen voor het beheer van de bezoekersgroepen tijdens de weken dat de parlementaire zittingen in Straatsburg plaatsvinden. Voor EUVP moet de contractant receptiemedewerkers/gidsen ter beschikking stellen om diverse individuele studieprogramma's van hooggeplaatste personen van derde landen te beheren, hen te begeleiden bij talrijke vergaderingen en hen de toegang tot en het gebruik van de verschillende diensten te tonen en uit te leggen. Voor Vissem moet de contractant receptiemedewerkers ter beschikking stellen voor de begeleiding van de deelnemers van bezoekersgroepen en individuele bezoekers in het gebouw Louise Weiss (LOW) van het Europees Parlement in Straatsburg. Het is mogelijk dat de medewerkers een zeer groot aantal groepen moeten beheren. Dit kan gaan tot 80 groepen tijdens zeer drukke zittingen.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 062-115369 Aankondiging van een opdracht 29/03/2017 00:00