Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlening van tolkdiensten.
Aanbestedende dienst:
EUROJUST
Publicatiedatum op TED:
09/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/04/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
2017/EJ/10/PO.
Verlening van tolkdiensten.
Onderhavige opdracht behelst de verlening van uiterst professionele diensten voor simultaan, consecutief of fluistertolken tijdens diverse soorten bijeenkomsten die Eurojust organiseert in de kantoren van Eurojust in 's-Gravenhage, Nederland, of op andere locaties in Nederland en het buitenland. Het gaat om tolkdiensten van en naar alle officiële EU-talen, talen van kandidaat-lidstaten en soms andere talen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
09/03/2017 00:00
26/04/2017 13:00
10/05/2017 14:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 075-144225 Rectificatie 15/04/2017 00:00
2017/S 048-087543 Aankondiging van een opdracht 09/03/2017 00:00