Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen in de postsector (2013–2016).
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
25/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/05/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
621/PP/GRO/IMA/17/1131/9603.
Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen in de postsector (2013–2016).
Het onderzoek zal een belangrijk onderdeel zijn van de toezegging van de Commissie om toezicht te houden op de postmarkt en om de doeltreffendheid en efficiëntie van het regelgevend kader nauwkeurig te evalueren. Het onderzoek moet met name voorzien in objectieve elementen en bewijzen voor de beoordeling van de huidige en toekomstige geschiktheid van het huidige juridische kader van de EU (d.w.z. de Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15.12.1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (richtlijn inzake postdiensten)) in de EU- en EER-lidstaten, en zal een uitgebreide beoordeling van de postsector mogelijk maken. De resultaten zullen worden gebruikt als belangrijkste input voor de verplichting uit hoofde van artikel 23 van de richtlijn postdiensten om een verslag in te dienen over de toepassing van de richtlijn aan het Europees Parlement en de Raad.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
voowaarden zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
25/03/2017 00:00
08/05/2017 23:59
12/05/2017 00:00
15/05/2017 16:00
17/05/2017 14:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 060-111277 Aankondiging van een opdracht 25/03/2017 00:00