Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Restaurantdienst voor de Europese Rekenkamer.
Aanbestedende dienst:
European Court of Auditors (ECA)
Publicatiedatum op TED:
21/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/11/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
CPN 597.
Restaurantdienst voor de Europese Rekenkamer.
De opdracht heeft als doel het sluiten van 2 raamovereenkomsten voor: — perceel 1: restaurantdienst voor de Europese Rekenkamer, — perceel 2: kwantitatieve en kwalitatieve controles van restaurantdiensten voor de Europese Rekenkamer.
Diensten
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
21/03/2017 00:00
25/11/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Restaurantdienst voor de Europese Rekenkamer
De restaurantdienst moet de volgende prestaties bestrijken: 1) het beheer van een bedrijfsrestaurant: het bedrijfsrestaurant is gevestigd in 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, op de benedenverdieping van het gebouw K3. Het restaurant beschikt over 400 zitplaatsen en een keuken in de kelderverdieping; 2) het beheer van 2 cafetaria's (K2 en K3) voor snelle restauratie: de cafetaria's van de gebouwen K2 en K3 beschikken respectievelijk over ongeveer 68 en 80 zitplaatsen. De cafetaria van het gebouw K2 beschikt over een aangrenzend kantoor. De 2 cafetaria's werken in de vorm van zelfbediening; 3) het beheer van een moduleerbare eetzaal voor de directie (lunches, diners, recepties) op de zesde verdieping van het gebouw K3. Deze eetzaal kan worden opgesplitst en biedt plaats voor maximaal 3 lunches en 1 cocktailreceptie op hetzelfde moment, d.w.z. 170 personen (staand) bij de formule cocktail of buffet en 120 personen bij de formule lunch of diner. De eetzaal voor de directie van K3 heeft een ingerichte keuken; 4) de verlening van de volgende aanverwante diensten waarvoor de contractant geen enkel alleenrecht geniet: i. koffiepauze, koffiedienst in vergaderzalen en „coffee corners”; ii. verhuur en onderhoud van koffiezetapparaten en waterfonteinen, levering van dranken in de kantoren van de leden, levering en installatie van bijbehorende verbruiksartikelen zoals waterflessen; iii. automatische verdelers (automaten met dranken, snoep, broodjes enz.); iv. bijstand ten gunste van de Rekenkamer via dienstpersoneel (rangkelners, bordenwassers en kok) tijdens de door de Rekenkamer georganiseerde recepties. De opdracht voor perceel 1 is een gemengde opdracht waarmee de Rekenkamer enerzijds aan de contractant het beheer toevertrouwt van verschillende diensten in het kader van een concessie („onderdeel concessie” in overeenstemming met de prestaties 1, 2 en 4, onder iii)) en anderzijds de voorwaarden worden vastgelegd voor het beheer van de specifieke opdrachten voor de verlening van restaurantdiensten die door de Rekenkamer aan de contractant kunnen worden gegund via aankooporders gedurende de looptijd van de opdracht („onderdeel raamovereenkomst voor diensten”, prestaties 3 en 4, onder i), ii) en iv)).
Perceel 2
Kwantitatieve en kwalitatieve controles van restaurantdiensten voor de Europese Rekenkamer
De Rekenkamer is op zoek naar een dienstverlener om haar bij te staan bij haar opdracht inzake controle van de goede uitvoering van de restaurantopdracht (perceel 1). Onder restaurantdienst wordt het volgende verstaan: het beheer van een bedrijfsrestaurant, het beheer van 2 cafetaria's (K2 en K3) voor snelle restauratie, het beheer van een eetzaal voor de directie (lunches, diners, recepties) voor ceremoniële restaurantdiensten en restaurantdiensten voor evenementen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 065-121760
Rectificatie
01/04/2017 00:00
2017/S 056-103030
Aankondiging van een opdracht
21/03/2017 00:00