Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technisch secretariaat van de ADCO-groep in het kader van de verordening inzake ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
20/04/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/06/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
609/PP/GRO/IMA/17/1135/9704.
Technisch secretariaat van de ADCO-groep in het kader van de verordening inzake bouwproducten (Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (CPR)).
De doelstelling van deze opdracht is het ter beschikking stellen van de nodige technische bijstand voor de samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten op het gebied van markttoezicht in het kader van de verordening inzake bouwproducten (Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad; de CPR). Deze samenwerking vindt hoofdzakelijk plaats binnen de groep ADCO-CPR, een groep die reeds in het leven is geroepen door de bevoegde markttoezichtautoriteiten van de lidstaten krachtens de vorige richtlijn (Richtlijn 89/106/EEG; de CPD). De contractant moet meer in het bijzonder de voorzitter van onderhavige groep helpen bij de voorbereiding van vergaderingen van deze groep, waarbij hij optreedt als haar technisch secretariaat: de taken van het administratieve secretariaat dat zorgt voor de logistieke ondersteuning van het werk van de groep vallen onder een andere opdracht. Bovendien moet de contractant tevens technische bijstand verlenen aan de werkgroepen die in het kader van ADCO worden opgericht en instaan voor de organisatie van diverse andere samenwerkingsacties tussen de genoemde autoriteiten van de lidstaten, met name het gezamenlijke programma voor markttoezicht.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
20/04/2017 00:00
12/06/2017 16:00
14/06/2017 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 077-148139
Aankondiging van een opdracht
20/04/2017 00:00