Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische secretariaten voor de groep van de aangemelde instanties conform de v...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
29/04/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
06/06/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Technische secretariaten voor de groep van de aangemelde instanties conform de volgende richtlijnen: ATEX-richtlijn, machinerichtlijn, EMC-richtlijn, liftenrichtlijn, PED/SPVD-richtlijn, richtlijn inzake gastoestellen.
Perceel 1: ATEX: technisch secretariaat voor de groep van aangemelde instanties krachtens Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Perceel 2: Machines: technisch secretariaat voor de groep van aangemelde instanties krachtens Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG. Perceel 3: EMC: technisch secretariaat voor de groep van aangemelde instanties krachtens Richtlijn 2014/30/EG van het Europees Parlement en de Raad. Perceel 4: Liften: technisch secretariaat voor de groep van aangemelde instanties krachtens Richtlijn 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften. Perceel 5: Drukapparatuur: technisch secretariaat voor de groep van aangemelde instanties krachtens Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2014/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm. Perceel 6: Gastoestellen: technisch secretariaat voor de groep van aangemelde instanties krachtens Richtlijn 2009/142/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende gastoestellen en Verordening (EU) nr. 2016/426 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX) — Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad Het doel van deze oproep tot inschrijvingen is het technisch secretariaat aan te duiden voor de groep van aangemelde instanties die is opgericht krachtens Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
Perceel 2 Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad) Het doel van deze oproep tot inschrijvingen is het technisch secretariaat aan te duiden voor de groep van aangemelde instanties die is opgericht krachtens Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG.
Perceel 3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad Het doel van deze oproep tot inschrijvingen is het technisch secretariaat aan te duiden voor de groep van aangemelde instanties die is opgericht krachtens Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit.
Perceel 4 Liftenrichtlijn (Richtlijn 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad) Het doel van deze oproep tot inschrijvingen is het technisch secretariaat aan te duiden voor de groep van aangemelde instanties die is opgericht krachtens Richtlijn 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften.
Perceel 5 Richtlijn betreffende drukapparatuur — Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad en Drukvaten van eenvoudige vorm — Richtlijn 2014/29/EU van het Europees Parlement en de Raad Het doel van deze oproep tot inschrijvingen is het technisch secretariaat aan te duiden voor de groep van conformiteitsbeoordelingsinstanties die is opgericht krachtens Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2014/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm.
Perceel 6 Richtlijn betreffende gastoestellen (Richtlijn 2009/142/EU van het Europees Parlement en de Raad) en Verordening betreffende gastoestellen (Verordening (EU) 2016/426 van het Europees Parlement en de Raad) Het doel van deze oproep tot inschrijvingen is het technisch secretariaat aan te duiden voor de groep van aangemelde instanties die is opgericht krachtens Richtlijn 2009/142/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende gastoestellen. Hetzelfde technisch secretariaat zal ook op vergelijkbare wijze bijstand verlenen aan de coördinatiegroep van de aangemelde instanties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/426 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG om te zorgen voor continuïteit in de samenwerking van de aangemelde instanties krachtens de verordening die de richtlijn betreffende gastoestellen vanaf 21 april 2018 volledig intrekt.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 097-190781 Rectificatie 20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471 Aankondiging van een opdracht 29/04/2017 00:00