Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Integratie van klimaatverandering in het beleid voor plattelandsontwikkeling na ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
02/05/2013
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
14/06/2013
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.A.2/SER/2013/0010.
Integratie van klimaatverandering in het beleid voor plattelandsontwikkeling na 2013.
De eerste doelstelling van dit onderzoek is de verstrekking van technische begeleiding en richtsnoeren voor beheerinstanties in lidstaten, met name:— een overzicht, met vermelding en uiteenzetting van de kenmerken van nieuwe en innovatieve soorten activiteiten (regionaal gedifferentieerde aanpassings- en matigingsactiviteiten):o die passen in het kader van plattelandsontwikkelingsmaatregelen, met name prioritering en aanpak van klimaatdoelstellingen,o en die blijk geven van een bijdrage aan de EU-prioriteiten inzake „groene groei”,— aanbevelingen en voorbeelden over hoe klimaatverandering in andere plattelandsontwikkelingsinstrumenten kan worden aangepakt, zoals het Leader-instrument en de samenwerkingsmaatregel (artikel 36 van de verordening),— voorbeelden van relevante combinaties van maatregelen voor elk focusgebied van de eigenschappen voor plattelandsontwikkeling van de Unie die verband houden met klimaatverandering,— criteria om na te gaan hoe relevante combinaties van maatregelen kunnen worden gemeten met betrekking tot hun klimaateffecten en bijdrage tot groene groei, met name het scheppen van banen.Een verdere doelstelling van de opdracht bestaat erin de Commissie bij te staan bij de verspreiding van de onderzoeksresultaten door de opstelling van voorlichtingsinstrumenten en de ondersteuning van een workshop.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
02/05/2013 00:00
Niet van toepassing
14/06/2013 16:00
28/06/2013 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2013/S 085-143160
Aankondiging van een opdracht
02/05/2013 00:00