Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Geïntegreerde communicatiediensten om binnen de EU het bewustzijn te vergroten v...
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
15/04/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/06/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
AO/004/17.
Geïntegreerde communicatiediensten om binnen de EU het bewustzijn te vergroten van de waarde van intellectuele eigendom en de schade van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (2 percelen).
Het doel van de oproep is voor het EUIPO en met name het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, een raamovereenkomst af te sluiten voor het ontwerp, de tenuitvoerlegging en de follow-up van informatie- en communicatiecampagnes, met als doel: — het inzicht in de waarde van intellectuele eigendom te verbeteren, met inbegrip van industriële-eigendomsrechten (handelsmerken, ontwerpen, octrooien, geografische aanduidingen, kwekersrechten), auteursrechten en hiermee verwante rechten, — het bewustzijn van en het inzicht in het toepassingsgebied en de impact van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten te verbeteren, — de kennis-/bewustzijnskloof tussen doelpublieken over deze kwesties te dichten, en uiteindelijk op de lange termijn te komen tot een gedragswijziging met betrekking tot namaak en piraterij.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
15/04/2017 00:00
12/06/2017 13:00
15/06/2017 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Mediarelaties en mediacampagnes Dit perceel heeft betrekking op ondersteuning, controle en impactmeting van mediarelaties, media-aankopen en reclame. De in dit perceel beoogde media zijn zowel traditionele media (audiovisueel en online, algemene en gespecialiseerde pers) als sociale media. Het heeft betrekking op ontwerp, tenuitvoerlegging, coördinatie en evaluatie/meting van media-acties en behaalde dekking.
Perceel 2 Public relations en communicatiecampagnes Dit perceel heeft betrekking op ontwerp en kunst, opstelling en uitgave, audiovisuele en grafische producties en PR-activiteiten, elektronische communicatie, marketing in verband met campagnes.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 088-171163 Rectificatie 06/05/2017 00:00
2017/S 075-144228 Aankondiging van een opdracht 15/04/2017 00:00