Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Beoordeling van het klimaatbeleid van de EU vanuit het perspectief van de EU ron...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
12/04/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/05/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.C.1/SER/2017/0004.
Beoordeling van het klimaatbeleid van de EU vanuit het perspectief van de EU rond 2050.
De doelstelling is de terbeschikkingstelling van kwantitatieve (modellerings)tools en de toepassing ervan om opties voor het toekomstige klimaat- en energiebeleid van de EU te beoordelen. Dit behelst de beoordeling van economische, milieugerelateerde en sociale effecten voor de EU en individuele lidstaten. De allernieuwste modellen moeten worden gebruikt en deze moeten waar nodig worden bijgewerkt en de integratie ervan moet worden gewaarborgd. Een basisscenario en varianten daarvan moeten worden opgesteld. De effecten van mogelijk klimaat- en energiebeleid, met inbegrip van beleid met betrekking tot niet-energiegerelateerde broeikasgasemissies, zoals die afkomstig van grondgebruik, landbouw, afval en industriële sectoren, moeten worden beoordeeld. Ten slotte moet informatie worden uitgewisseld in een interactief proces met deskundigen en belanghebbenden van lidstaten. De modellering moet alle EU-lidstaten afzonderlijk, kandidaat-lidstaten (en indien mogelijk andere Europese landen) bestrijken. Alle sectoren die broeikasgasemissies uitstoten moeten aan bod komen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
12/04/2017 00:00
26/05/2017 16:00
08/06/2017 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 072-136301
Aankondiging van een opdracht
12/04/2017 00:00