Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ondersteuning van de ontwikkeling van gespecialiseerde vaardigheden: grote data,...
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
19/04/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
10/07/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/COSME/2017/007.
Ondersteuning van de ontwikkeling van gespecialiseerde vaardigheden: grote data, internet van de dingen en cyberbeveiliging voor het mkb.
Het Easme wenst een dienstenovereenkomst af te sluiten voor het onderzoeken, identificeren, ontwerpen, testen en valideren van specifieke maatregelen ter ondersteuning van de ontwikkeling van gespecialiseerde vaardigheden met betrekking tot grote data, internet van de dingen en cyberbeveiliging van het mkb in Europa. De dienstenovereenkomst moet ten uitvoer worden gelegd met het oog op de ondersteuning van de doelstellingen die zijn vastgelegd in de nieuwe agenda voor vaardigheden, met name in de blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan enerzijds het opzetten van synergieën met activiteiten die voortkomen uit de coalitie voor digitale vaardigheden en banen en anderzijds het vermijden van overlappende initiatieven. Het werk moet worden gebaseerd op een vraaggerichte, pragmatische en resultaatgerichte benadering om concrete maatregelen en oplossingen te kunnen voorstellen, met inbegrip van de creatie van een waaier aan instrumenten die is gericht op de verstrekking van geschikte oplossingen op maat voor het mkb. De resultaten van deze opdracht moeten bijdragen aan de verbetering van het aanpassingsvermogen en de capaciteit van arbeidskrachten van het mkb op korte tot middellange termijn.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
19/04/2017 00:00
10/07/2017 23:59
18/07/2017 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 076-146540 Aankondiging van een opdracht 19/04/2017 00:00