Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ruimtelijk gestructureerde tool ter ondersteuning van besluitvorming inzake de g...
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
06/05/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
19/06/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/EMFF/2017/010.
Ruimtelijk gestructureerde tool ter ondersteuning van besluitvorming inzake de gemengde visserij.
Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten met als doel een tool te ontwikkelen ter ondersteuning van besluitvorming (een wetenschappelijk model), waarin de duurzaamheid van de gemengde visserij (d.w.z. de technische interactie van vloten met vis die al dan niet tot de doelsoorten behoort) en economische en mogelijk sociale aspecten van de visserij in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa) en in de wateren ten westen van Schotland (ICES-sector VIa en VIb) worden geïntegreerd. Met betrekking tot het ontwerp is het belangrijk dat belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling van de tool ter ondersteuning van besluitvorming en het ontwerp van de testbeheerscenario's. Als belangrijkste toepassing zal de tool worden gebruikt ter ondersteuning van de uitvoering van meerjarenplannen door te voorzien in een middel om beheeropties te onderzoeken en verbeteren. De tool ter ondersteuning van besluitvorming van dit onderzoek kan voortbouwen op een tool ter ondersteuning van besluitvorming en resultaten van een eerder project, of kan volledig opnieuw worden ontwikkeld en vergelijkbare analyses en resultaten verstrekken. De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken (sectie 1.4).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
06/05/2017 00:00
19/06/2017 23:59
27/06/2017 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 088-171165 Aankondiging van een opdracht 06/05/2017 00:00