Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische bijstand op het gebied van geharmoniseerde normen.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
31/08/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/10/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
642/PP/GRO/IMA/17/1134/10421.
Technische bijstand op het gebied van geharmoniseerde normen.
De dienstenovereenkomst beoogt de verlening van technische bijstand aan de Commissie bij het beheer van de pool van adviseurs op het gebied van geharmoniseerde normen die zullen worden geselecteerd na 1 of meerdere openbare oproepen die door de aanbestedende dienst worden uitgeschreven. De opdracht bestrijkt de technische bijstand in het kader van de door de Commissie vereiste Europese normalisatie indien de vereiste normen of delen daarvan door een verwijzing kunnen worden opgenomen in wetteksten van de Unie en indien dergelijke normen of delen daarvan een juridisch effect kunnen hebben. De opdracht bestrijkt in het bijzonder technische bijstand in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie voor producten (i.e. wetgeving inzake „NWK (nieuw wetgevingskader)/nieuwe aanpak”) maar is daar niet tot beperkt.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
31/08/2017 00:00
16/10/2017 23:59
Niet van toepassing
16/10/2017 16:00
18/10/2017 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 166-341080 Aankondiging van een opdracht 31/08/2017 00:00