Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Programma's inzake leiderschap en masterclass voor executives.
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
29/04/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
19/06/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
VP-1387.
Programma's inzake leiderschap en masterclass voor executives.
De EIB schrijft een oproep tot inschrijvingen uit om dienstverleners te selecteren voor programma's inzake de ontwikkeling van leiderscapaciteiten bestaande uit gezamenlijke formele opleidingssessies, evenementen op maat en individuele bijstand. De Bank is op zoek naar dienstverleners met ruime en duurzame ervaring op het gebied van de ontwikkeling en verstrekking van programma's en workshops op maat inzake de ontwikkeling van leiderscapaciteiten in een internationale omgeving (privébedrijven en overheidsorganisaties).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Programma voor opkomend leiderschap De in het kader van dit perceel verleende diensten hebben betrekking op opleiding met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van bewustzijn, communicatie en teamwork. De doelgroep bestaat uit senior professionals met het potentieel om een managementfunctie te bekleden op korte en middellange termijn (tussen 1 en 3 jaar). Senior professionals met het potentieel om een managementfunctie te bekleden, beschikken over een universiteitsdiploma en hebben doorgaans meer dan 10 jaar ervaring op hun specifiek deskundigheidsgebied. Zij hebben diverse functies uitgeoefend waarvoor de vereisten en taken uiteenlopend genoeg waren. Hierdoor hebben zij de verschillende vaardigheidssets en kennis verworven die nodig is om een team en de operationele en personeelsgebonden uitdagingen ervan te beheren. De vereiste duur per programmaopleidingssessie is 3 dagen. De sessie kan worden gegeven op opeenvolgende of niet-opeenvolgende dagen over een periode van 3 maanden. De EIB verwacht dat er jaarlijks tussen 2 en 4 programmaopleidingssessies moeten worden georganiseerd.
Perceel 2 Programma inzake de beginselen van leiderschap De in het kader van dit perceel verleende diensten hebben betrekking op opleiding met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van het managen van andere mensen en de overgang van een functie als specialist naar een functie als teamleader: de doelgroep bestaat uit onlangs aangestelde of aangeworven eenheidshoofden. Zij vormen het eerste managementniveau overeenkomstig de EIB-personeelshiërarchie; de vereiste duur per programmaopleidingssessie bedraagt 4 dagen, tweemaal 2 opeenvolgende dagen (2 x 2 dagen) over een periode van 3 maanden; de EIB verwacht dat er jaarlijks tussen 2 en 4 programmaopleidingssessies moeten worden georganiseerd; bovendien is het mogelijk dat eenmaal per jaar op verzoek van de EIB een optionele alumnidag (follow-upsessie) moet worden georganiseerd voor alle eerdere deelnemers aan dit programma.
Perceel 3 Programma voor de ontwikkeling van leiderscapaciteiten De in het kader van dit perceel verleende diensten moeten managers helpen om leiders te worden. De te ontwikkelen vaardigheden zijn de volgende: de doelgroep bestaat uit aangestelde of aangeworven afdelingshoofden. Zij vormen het tweede managementniveau overeenkomstig de EIB-personeelshiërarchie (middenkader); de vereiste duur per opleidingssessie bedraagt 6 dagen, tweemaal 3 opeenvolgende dagen (2 x 3 dagen) over een periode van 3 maanden.
Perceel 4 Programma voor de ontwikkeling van geavanceerde leiderscapaciteiten De in het kader van dit perceel verleende diensten hebben betrekking op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van leidingssystemen en complexiteit, strategie en visie evenals leiderschapsovergang. De doelgroep bestaat uit onlangs aangestelde of aangeworven afdelingshoofden en hoofden van directoraten, zogenoemde directeurs, die het vierde en vijfde managementniveau vormen in de personeelshiërarchie van de EIB (senior executive management).
Perceel 5 Programma inzake leiderscapaciteiten van senior executives Dit programma is vergelijkbaar met de opleidingsprogramma's voor executives die worden aangeboden door de voornaamste universiteiten en economische hogescholen over thema's die betrekking hebben op leiderschap en relevant zijn voor de senior managers van de Bank. Het moet worden voorgesteld als een aanvulling op het programma voor de ontwikkeling van geavanceerde leiderscapaciteiten onder perceel 4. De Bank is van plan een meervoudige raamovereenkomst te ondertekenen met minstens 3 en hoogstens 5 dienstverleners om te kunnen kiezen tussen diverse programma's inzake leiderscapaciteiten van senior executives. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke opleidingsdoelstellingen van het individu, zijn agenda en de beschikbare data van de cursussen. De doelgroep bestaat uit afdelingshoofden en hoofden van directoraten, zogenoemde directeurs, die het derde en vierde managementniveau vormen in de personeelshiërarchie van de EIB (senior executive management). De vereiste duur per opleidingssessie bedraagt minstens 3 en hoogstens 10 opeenvolgende of niet-opeenvolgende dagen.
Perceel 6 Programma inzake masterclass voor executives In dit programma moeten diverse thema's worden voorgesteld om het programma voor opkomend leiderschap, programma inzake de beginselen van leiderschap, programma voor de ontwikkeling van leiderscapaciteiten en programma voor de ontwikkeling van geavanceerde leiderscapaciteiten aan te vullen. De masterclasses moeten zo worden ontworpen dat de deelnemers de kans hebben om na te denken over de allernieuwste leiderschapsthema's en om hun eigen praktijk te verdiepen met het oog op een duurzame leerbenadering en ontwikkeling. De Bank is van plan een meervoudige raamovereenkomst te ondertekenen met minstens 3 en hoogstens 5 dienstverleners om te kunnen kiezen uit heel wat verschillende masterclassmethodologieën en -inhouden die beter passen bij de verschillende doelgroepen en om de verschillende doelstellingen te bereiken. Wanneer de Bank een programma inzake masterclass voor executives nodig heeft, stuurt zij een opdrachtverzoek voor diensten naar alle dienstverleners en selecteert ze slechts 1 enkele dienstverlener voor de opdracht overeenkomstig artikel 4 van de raamovereenkomst. De doelgroep is dezelfde doelgroep als bij het programma voor opkomend leiderschap, programma inzake de beginselen van leiderschap, programma voor de ontwikkeling van leiderscapaciteiten en programma voor de ontwikkeling van geavanceerde leiderscapaciteiten. De vereiste duur van de opleidingssessies bedraagt minstens een halve dag en hoogstens 1 dag in de kantoren van de EIB in Luxemburg. Er moeten jaarlijks tussen 2 en 4 opleidingssessies worden georganiseerd.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 099-195195 Rectificatie 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Aankondiging van een opdracht 29/04/2017 00:00