Gegevens van de oproep tot inschrijving

Notificación: Es importante que COMPRUEBE si e-Submission funciona en su entorno de ti, varias SEMANAS ANTES de que se cumpla el plazo límite establecido para la presentación, y que usted presente su oferta al menos UN DÍA ANTES DE LA FECHA LÍMITE, con el fin de evitar el riesgo de que la presentación se efectúe fuera de plazo.En caso de dificultades puede contactar con el servicio de asistencia por correo electrónico: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu, teléfono: +32 (0)2 297 10 63.
Titel:
Uitbestede diensten op het gebied van veiligheids-, aanvullend en faciliteitenbe...
Aanbestedende dienst:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Publicatiedatum op TED:
07/07/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/08/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
EFCA/2017/OP/01.
Uitbestede diensten op het gebied van veiligheids-, aanvullend en faciliteitenbeheer.
De doelstelling van deze aanbestedingsprocedure is het sluiten van een raamovereenkomst van meerdere agentschappen onder leiding van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA), met 1 dienstverlener voor de verlening van uitbestede diensten op het gebied van veiligheids-, aanvullend en faciliteitenbeheer. De volgende EU-agentschappen zijn toegetreden tot deze aanbesteding van meerdere agentschappen en zullen dus ook gebruikmaken van de hieruit voortvloeiende raamovereenkomst: de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie („Fusion for Energy”), Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
07/07/2017 00:00
08/08/2017 15:00
10/08/2017 15:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 128-260010
Aankondiging van een opdracht
07/07/2017 00:00