Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Informatiesysteem voor slimme steden en gemeenschappen.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
18/05/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
30/06/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/C2/2017-097.
Informatiesysteem voor slimme steden en gemeenschappen.
In 2014 heeft de EU, middels haar klimaat- en energiekader 2030, haar verplichtingen voor 2020 uitgebreid met meer ambitieuze streefcijfers voor 2030: –– de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 20 % tegen 2020 ten opzichte van 1990 en met 40 % tegen 2030, –– een aandeel hernieuwbare energiebronnen van 20 % te bereiken tegen 2020 en van minstens 27 % tegen 2030, –– het energie-efficiëntieniveau te verhogen met 20 % in 2020 en met 27 % tegen 2030. Door projecten inzake slimme steden in gemeenschappen van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en van Horizon 2020 worden technologieën en geïntegreerde oplossingen zichtbaar die kunnen bijdragen tot het behalen van de doelstellingen van 2030 door deze oplossingen in de hele Europese Unie door te voeren. De onderhavige dienstenovereenkomst inzake het informatiesysteem voor slimme steden („Smart Cities Information System” – SCIS) dient om, in navolging van de voorgaande SCIS-opdracht C2-2016-463, deskundigheid te verlenen voor het toezicht op en de analyse van projecten op het gebied van slimme steden en gemeenschappen, getrokken lessen te verspreiden en aanbevelingen te doen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
18/05/2017 00:00
30/06/2017 17:00
10/07/2017 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 095-185936
Aankondiging van een opdracht
18/05/2017 00:00