Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Voorbereiding en tenuitvoerlegging van de vierde Europese bedrijvenenquête.
Aanbestedende dienst:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Publicatiedatum op TED:
20/05/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
Niet van toepassing
Status:
Openbaar
Informatie
161016/4301.
Voorbereiding en tenuitvoerlegging van de vierde Europese bedrijvenenquête.
Het voorwerp van deze aanbestedingsprocedure bestaat in het voorbereiden en uitvoeren van de vierde Europese bedrijvenenquête in alle lidstaten van de Europese Unie (EU). Dit is een gezamenlijke aanbesteding van Eurofound en Cedefop. De agentschappen hebben besloten om hun middelen en deskundigheid te bundelen, niet alleen in deze fase maar ook tijdens de tenuitvoerlegging van de opdracht.
Diensten
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Openbaar
Aangevinkt
Hoofdacties
20/05/2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
16/06/2017 17:00
Niet van toepassing
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Computerondersteunde vragenlijst via internet (Computer Assisted Web Interviewing — CAWI), ondersteund door contact en follow-up per telefoon Voor perceel 1 moet de contractant het representatieve interview bij zowel managers als werknemers uitvoeren aan de hand van een computerondersteunde vragenlijst via internet (Computer Assisted Web Interviewing — CAWI). Respondenten moeten worden gescreend via computerondersteunde telefonische interviews (Computer-Assisted Telephone Interviewing — CATI).
Perceel 2 Computerondersteunde vragenlijst via internet (Computer Assisted Web Interviewing — CAWI), ondersteund door contact en follow-up per telefoon Voor perceel 2 moet de contractant alle stappen van de enquête uitvoeren aan de hand van computerondersteunde telefonische interviews.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 101-200015 Rectificatie 27/05/2017
2017/S 097-190767 Aankondiging van een opdracht 20/05/2017