Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor een grote waaier aan onderzoeken en technische werken voor...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
03/06/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
20/10/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
LZ-1397.
Raamovereenkomst voor een grote waaier aan onderzoeken en technische werken voor het beheer van de installaties.
De EIB wenst een meervoudige raamovereenkomst te ondertekenen met een vaste looptijd van 4 jaar en mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging tot een maximale looptijd van 7 jaar, met minstens 2 en hoogstens 5 dienstverleners of contractanten voor elk van de volgende percelen: — percelen „Diensten”: • perceel S1 „Architect”, • perceel S2 „Technisch ingenieur”, • perceel S3 „Technische bijstand”, • perceel S4 „Vastgoed- en financieel deskundige”, • perceel S5 „Milieudeskundige”, • perceel S6 „Deskundige op het gebied van beveiligingssystemen”, — percelen „Werken”: • perceel T1 „Binnenwerken”, • perceel T2 „Buitenwerken”, • perceel T3 „Werken op het gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en sanitair”, • perceel T4 „Werken op het gebied van elektriciteit en multimedia”, • perceel T5 „Meerdere technieken”.
Werken
Niet openbaar
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
03/06/2017 00:00
20/10/2017 23:59
21/07/2017 23:59
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel S1
Architect
De raamovereenkomst betreft de uitvoering van zowel architectopdrachten of algemene opdrachten voor de geïntegreerde coördinatie van projecten die overwegend betrekking hebben op architectuur als gerichte opdrachten.
Perceel S2
Technisch ingenieur
De raamovereenkomst betreft de uitvoering van zowel technische-ingenieursopdrachten of algemene opdrachten voor de geïntegreerde coördinatie van projecten die overwegend betrekking hebben op technische engineering als gerichte opdrachten.
Perceel S3
Technische bijstand
De raamovereenkomst betreft de uitvoering van zowel multidisciplinaire technischebijstandsopdrachten op het gebied van inrichtings- of verbouwingsprojecten als gerichte opdrachten.
Perceel S4
Vastgoed- en financieel deskundige
De raamovereenkomst betreft de uitvoering van deskundige opdrachten op het gebied van vastgoed en meer bepaald het financiële gedeelte.
Perceel S5
Milieudeskundige
De raamovereenkomst betreft de uitvoering van deskundige opdrachten op het gebied van energie, milieu en afvalbeheer.
Perceel S6
Deskundige op het gebied van beveiligingssystemen
De raamovereenkomst betreft de uitvoering van deskundige opdrachten op het gebied van beveiliging en veiligheid.
Perceel T1
Binnenwerken
De raamovereenkomst betreft de uitvoering van projecten die voornamelijk betrekking hebben op binnenwerken.
Perceel T2
Buitenwerken
De raamovereenkomst betreft de uitvoering van projecten die voornamelijk betrekking hebben op buitenwerken.
Perceel T3
Werken op het gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en sanitair
De raamovereenkomst betreft de uitvoering van projecten die voornamelijk betrekking hebben op werken op het gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en/of sanitair.
Perceel T4
Werken op het gebied van elektriciteit en multimedia
De raamovereenkomst betreft de uitvoering van projecten die voornamelijk betrekking hebben op werken op het gebied van elektriciteit en/of multimedia.
Perceel T5
Meerdere technieken
De raamovereenkomst betreft de uitvoering van multidisciplinaire projecten voor werken.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 106-211407
Aankondiging van een opdracht
03/06/2017 00:00